Delegacija Ministarstva za dijasporu u poseti Cirihu

DELEGACIJA MINISTARSTVA DIJASPORE SRBIJE U POSETI CIRIHU

MI POSTOJIMO ZBOG VAS!

• Sudite o nama na osnovu toga što smo uradili, a naš zadatak je da rešimo svaki vaš problem, rekli Aleksandar čotrić i Vukman Krivokuća

Skup „Susret matice i rasejanja“ u Dibendorfu, u prostorijama Srpskog kulturnog društva Cirih, otvorio je pozdravnim rečima predsednik ovog kluba Predrag Vesić. Predstavnici Ministarstva za dijasporu Republike Srbije, Aleksandar čotrić, zamenik ministra Aleksandar čotrić, Vukman Krivokuća, pomoćnik ministra i šef Sektora za ekonomska pitanja dijaspore, te koordinatori-savetnici za Švajcarsku Jovica Mihajlović i Dragan Jovanović na početku ove tribine pokušali su da se predstave i da prisutnima objasne osnovnu namenu i nadležnosti ovog ministarstva i novopostavljenih poverenika. Ovom skupu je prisustvovala i generalni konzul SCG u Cirihu Momirka Marinković.
Aleksandar čotrić i Vukman Krivokuća više puta su ponovili da u prostorijama Ministarstva za dijasporu predstavnici klubova i udruženja, kao i svi predstavnici rasejanja nisu gosti, već domaćini.

Kulturni centar

Smatra se da je od preke potrebe otvaranje Kulturno-informativnog centra u Cirihu. NJegovo otvaranje u planu je već sledeće godine jer je Cirih grad sa tradicijom.

– Sudite o nama na osnovu toga što smo uradili, a ne šta govorimo ili obećavamo – rekao je, između ostalog, na ovom skupu Aleksandar čotrić.
Nabrajajući postignuto, čotrić je pomenuo izmenu izbornog zakona koji će dijaspori dati pravo da glasa u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, da unapređuje i poboljšava, da se uključi u društveno-politički život matice, da biraju i da budu birani, da imaju svoje predstavnike koji će prenositi njihove stavove i mišljenja.
– Naš zadatak je da rešimo i najmanji vaš problem, ukoliko su rešenja u našoj nadležnosti. Za sve što nije u okviru naših ovlašćenja, uputićemo vas na nadležne – dodao je Vukman Krivokuća.
Oni očekuju da će Zakon o amnestiji vojnih obveznika u dijaspori doći pred Vladu Republike Srbije, čijim će se usvajanjem omogućiti da nekoliko hiljada mladića dođe u otadžbinu, ne odričući se svoga državljanstva. Predviđa se skraćenje vojnog roka, a mladići van zemlje moći će plaćanjem takse da regulišu svoju obavezu prema zemlji.
U toku je donošenje Zakona o dijaspori koji do sada nije postojao. Stručnjaci izučavaju zemlje koje imaju brojnu i dobro organizovanu dijasporu.

Zahvalnice

Zahvalnice za rad i angažovanje na zbližavanju matice i rasejanja, za zaštitu kulturnih, verskih, nacionalnih, jezičkih prava našeg naroda u rasejanju i pomoći narodu Srbije dobili su Branka đorđević, Desimir Stevanović i Miodrag Lukić. Nakon toga uručene su i legitimacije poverenicima za Švajcarsku Jovici Mihajloviću i Draganu Jovanoviću.

Sva pozitivna iskustva će se prihvatiti. Stavljen je akcenat i na kulturnu, sportsku, privrednu saradnju radi očuvanja jezičkog, kulturnog i verskog identiteta u zemljama gde je dijaspora naročito izložena asimilaciji. Uticali su i na uvođenje besplatnih dopunskih škola, a u planu im je da utiču na modernizovanje udžbenika i programa istih. Kako rekoše, za to im je potrebno iskustvo dijaspore, a oni će to u delo da sprovedu.
– Više od pet milijardi evra se slije u državu godišnje od ljudi iz rasejanja, a to je velika pomoć zemlji. Vi mnogo više brinete o svojoj zemlji nego što zemlja brine o vama. Ovo je vaše ministarstvo i mi stojimo iza vas. Sada je momenat da ulažete i kupujete u svojoj zemlji, jer vam to neće propasti, a ne da dozvolite da drugi kupuju i da opet dolazite na tuđe – rekao je Vukman Krivokuća.
Zatim su usledila pitanja, kritike, pohvale i sugestije upućene od ljudi sa ovog skupa. Tomislav Perić smatra da se poverenje stvara, a da je to najbolje učiniti vraćanjem2,25 miliona evra švajcarskoj dijaspori, koja je taj novac skupila za narod u Srbiji kao pomoć posle bombardovanja. Dao je i predlog da bi se trebalo stupiti u kontakt sa ljudima iz Nojhauzena – „Kolo“ Šafhauzen, koji su svojim sredstvima izgradili „Srpsku kuću“. Aleksandar čotrić je odgovorio da će imati to u vidu, jer im je cilj da se mreža širi, a za povraćaj novca odgovorio je da su im nadležnosti ograničene.

Stihovi za kraj

Skup je završen promocijom Zbornika književnih radova pisaca Švajcarske „Zaveštanje 2005“. Recenziju zbornika radio je Mićo Jelić Grković, nekadašnji prvi ministar u Vladi Srpske Krajine u Kninu 2000. godine. Do susreta sa njim je došlo zahvaljujući Milki Kajganić, sekretaru SKS. Stihovima Latinke đorđević i Bogice Jevtić „Znam da samo sloga doneće vremena bolja“ razišli su se učesnici ovog skupa.

Sima Pavlović i Miško Korać smatraju da izbor koordinatora-savetnika nije samo stvar Ministarstva za dijasporu, već i ljudi iz Švajcarske. Napomenuli su da u Švajcarskoj ima 17 folklornih društava, 24 fudbalska kluba, zatim krovna organizacija SKS na čelu sa Zvonimirom Jovanovićem u kome su udruženi klubovi i udruženja. Svetozar Marković je pohvalio dosadašnji rad Ministarstva za dijasporu, ali je ukazao i na nedovoljnu informisanost naših ljudi u rasejanju. Smatra da je ovom skupu trebalo da prisustvuje i veći broj ljudi koji imaju novca da mnoge započete projekte podrže. Vukman Krivokuća mu je odgovorio da Ministarstvo sprema izlaženje mesečnog biltena, te da je u pripremi i ekonomski skup.

Radenko Simić je ukazao na sporo rešavanje administrativnih poslova u matici, koje najčešće odbija potencijalne ulagače, kao i na problem iznošenja uloženog i unetog novca u maticu.
Na pitanje na koju sumu novca država daje garanciju, dobio je odgovor „na 30.000 evra“. Zvonimir Jovanović, predsednik SKS, pohvalio je nesebičan rad Ministarstva za dijasporu. On smatra da francuska, nemačka i švajcarska dijaspora treba da dobiju svoj prostor u Ministarstvu. Aleksandar čotrić mu je odgovorio da je prostor otvoren za sve, jer je to zajednička kuća.