Decenije rada na okupljanju Srba

Dva najstarija dobrotvorna društva Srpskog narodnog saveza u Klivlednu, „Bratska sloga“ društvo br. 15 i „Sveti Sava“ društvo br. 108, uspešno deluju vec decenijama.
Nedavno su u Klivlendu, na piknik podrucju Saborne crkve Svetog Save na Ridzvud drajvu, održale zajednicki piknik. Bio je to, ujedno, povod za razgovor o istoriji dobrotvornih društava u Klivlendu.

– Ja sam više od 50 godina clan SDD „Bratska sloga“ br. 15, zajedno sa mojom suprugom Marijom. Ona je bila dva puta delegat na saveznim konvencijama, koje se održavaju svake cetiri godine. Obavljao sam mnoge dužnosti u društvu, a poslednjih 10 godina predsednik sam Nadzornog odbora – kaže Deni Milinkovic, jedan od pionira dobrotvornog rada.
– Došao sam u Klivlend u decembru 1950. godine – veli 80-godišnji Dragan Cupkovic. – Posle kratkog vremena, predsednik Crkveno-školske opstine pokojni Nikola Miric ponudio mi je da se upišem u Srpsko dobrovoljacko društvo. Postao sam tada clan i bio aktivan do 1999. Bio sam 24 godine clan Nadzornog odbora Srpskog narodnog saveza. Takode sam 10 puta bio ucesnik saveznih konvencija.
Borivoje Karapandžic je dugogodišnji sekretar i racunovoda SDD „Bratska sloga“ br. 15.
– Naše društvo ima 320 clanova koji drže 348 clanskih sertifikata u ukupnoj vrednosti od 1.242.109 dolara. Zajedno sa društvom „Sveti Sava“ br. 108 bilo je osnivac i inicijator i za stvaranje Crkveno-školske opštine Sveti Sava, za izgradnju crkve i za celokupnu društveno-kulturnu aktivnost Srba u Klivlendu. Ova dva društva su nosioci celokupnog života i rada srpskog naroda u Klivlendu i širem regionu – kaže Karapandžic.
Klivlend je, inace, poznat kao kolevka celokupne sportske aktivnosti u Sjedinjenim Državama pripadnika srpske zajednice, jer je ovde daleke 1936. održan prvi košarkaški turnir svih Srba i otada se održava svake godine u raznim mestima Amerike i Kanade. Vecinu clanstva cine ljudi rodeni u Americi.