Da sačuvamo jezik i pismo

da-sacuvamo-jezik-i-pismo

Nakon više godina nefunkcionisanja i nezakazivanja skupštine, izabrana je nova uprava krovne organizacije srpskih klubova u Austriji – Saveza Srba u Austriji. Na skupštini u Lincu jednoglasno je za novog predsednika Saveza izabran Mladen Filipović.

Njemu je situacija u srpskim klubovima poznata, pošto je kao direktor Predstavništva RS u stalnom kontaktu sa Srbima i srpskim udruženjima u Austriji. Filipović je izrazio zadovoljstvo što je nova uprava, na čijem je čelu, izabrana jednoglasnom odlukom svih pokrajina. On je za “Vesti” najavio da će prioritet rada biti mapiranje svih udruženja u Austriji, kako bi se sagledalo tačno stanje. Sagledavanje situacije, kako kaže, ima za cilj da se utvrde problemi sa kojima se suočavaju naši klubovi.

– Pokazalo se da su najveći problemi prostorije i finansije – objasnio je on.

Filipović je naglasio da je cilj i da se raznim merama, pre svega kroz dodatne sadržaje, podstakne dalje omasovljavanje naših društava širom Austrije. Savez će biti na usluzi svim Srbima širom Austrije i u upravi, kako ističe, biće zastupljene sve pokrajine. Fokus rada nove uprave, prema rečima Filipovića, biće ukrupnjavanje preko Saveza, a s tim u vezi i ponovno oživljavanje zajednica u pokrajinama Koruška, Štajerska, Forarlberg i Burgenland.

Naš sagovornik ističe da je glavni cilj da se sačuva srpsko pismo, jezik, tradicija i kultura među Srbima u Austriji. Takođe, naglašava da će se Savez posvetiti i povezivanju srpskih privrednika. Kada je reč o folkloru, Filipović dodaje da je namera nove uprave da uđe u saradnju sa Asocijacijom srpskog folklora u Austriji, koju će Savez pomagati i podržavati. Podvlači i da je cilj nove uprave da nema podela i paralelnih struktura.

Mapiranje kontakta

U vezi saradnje sa austrijskim institucijama, Filipović naglašava da će se sprovesti mapiranje kontakata na saveznom, pokrajinskom i opštinskom nivou, te da će se onda pristupiti vlastima u cilju uspostavljanja i jačanje saradnje.

Dodaje i da je jedan od dugoročnih projekata politička zastupljenost Srba u Austriji, te da je Savez spreman da pomogne svima i podrži svakog Srbina koji želi da se aktivira u političkoj sceni Austrije.

Detaljnije