Bern „koči“ dolazak nastavnika

Povodom zabrinutosti roditelja u Švajcarskoj zbog nedolaska novih nastavnika dopunske nastave na srpskom jeziku, Biljana Bukinac, koordinator obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu, je dostavila izjavu „Vestima“ u kojoj navodi da nastavnici zbog administrativnih prepreka nisu dobili vize i da su uslovi koje postavljaju švajcarske institucije, veoma komleksni i zahtevaju promenu zakonskih akata u Srbiji.

Izjavu prenosimo uz redakcijsku opremu.

Na konkursu koji je 2019. godine raspisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja primljeno je sedam nastavnika radi sprovođenja obrazovno-vaspitnog rada u Švajcarskoj, a koji usled administrativnih prepreka nisu dobili vizu. Posle brojnih intervencija Ambasade Republike Srbije iz Berna i Generalnog konzulata Srbije iz Ciriha, uz napomenu da komunikacija sa nadležnim švajcarskim institucijama još traje, u ovom momentu nemamo pozitivnu situaciju u pogledu statusa zahteva za vize. Uslovi koji se postavljaju od strane švajcarskih institucija veoma su komleksni i zahtevaju promenu naših zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliše obrazovno-vaspitni rad u inostranstvu.

Početkom novembra 2019. godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ambasada Srbije iz Berna doneli su odluku o angažovanju devet honorarnih nastavnika radi uspostavljanja nastave u grupama u kojima nastava još nije započela. Do sredine novembra 2019. godine uz veliko angažovanje roditelja, nastavnika, Ambasade, Generalnog konzulata i koordinatora uspostavljena je nastava u 44 nastavne grupe. Postojeći nastavnički kapaciteti nisu omogućili da u svim grupama sprovedemo nastavu jednom nedeljno. U najboljem interesu naših učenika, a sa željom da svakom upisanom učeniku omogućimo obrazovanje na srpskom jeziku, u šest grupa organizovali smo nastavu dva puta mesečno tj., svake druge nedelje.

Među ovim grupama su i dve nastavne grupe u Gosauu koje posle uspostavljanja nastave broje 34 učenika. U dogovoru sa nastavnicom koja je zadužena za izvođenje u ove dve nastavne grupe predložena su dva rešenja koja bi omogućila nastavu jedanput nedeljeno: Prvo rešenje je da se nastava odvija svake subote (umesto petkom) u prostorijama udruženja građana u Gosauu. Drugo rešenje da se nastava odvija u školi, jedne nedelje u starom terminu petkom, a druge nedelje da se nastava odvija subotom u prostorijama udruženja građana, kada je nastavnica angažovana u drugoj grupi u Cirihu. Mogućnost da se subotom koristi prostor u školi u ovoj školskoj godini nije odobrena od strane škole, ali je ostvariva sledeće školske godine.

U potpunosti razumemo zabrinutost roditelja za ovakvu organizaciju rada i sa ciljem pronalaženja najboljeg rešenja u interesu učenika, pokušavamo da organizujemo rad u skladu sa raspoloživom nastavničkim kapacitetima.

U 80 grupa 1.179 učenika

U školskoj 2019/20. godini nastava na srpskom jeziku u Švajcarskoj izvodi se u 80 grupa u koje je uključeno 1.179 učenika, a nastavu izvodi 13 nastavnika (podaci od 5. 2. 2020. godine). U odnosu na prošlu 2018/19. godinu kada je broj učenika iznosio 1.238, a broj grupa 80 je bio isti, školske 2019/20. godine u Švajcarskoj imamo 59 učenika manje nego u prethodnoj. Školske 2017/18. godine nastavu na srpskom jeziku u Švajcarskoj pohađalo je 1.483 učenika.

Navedeni podaci o brojnom stanju učenika su ekzaktni i pouzdani, zasnovani na prijavama za upis učenika koji su deo pedagoške evidencije i nalaze se u bazi podataka koordinatora i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Raspusti

Treba napomenuti da su u periodu od novembra do februara prema školskom kalendaru bila i dva raspusta, kao i činjenicu da se nastava, na osnovu pravila škole, ne može izvoditi petkom popodne pred raspust.

Чланак Bern „koči“ dolazak nastavnika се појављује прво на Vesti online.

Original Article