Osnovan Centar za kulturnu diplomatiju i srpsku dijasporu

29

Sa sedištem u Srbiji, otvoren je Centar za kulturnu diplomatiju i srpsku dijasporu čiji su ciljevi usmereni ka očuvanju srpskog etničkog identiteta i promociji srpske kulture i brenda. Organizacija teži naučno-istraživačkoj delatnosti, i usmerena je ka izučavanju srpske dijaspore na teorijsko-empirijskoj osnovi, kaže za Program za dijasporu RTS-a njen osnivač i predsednik Dijana Radojković.

Da bismo kao narod opstali i ostali, a skloni smo brzoj asimilaciji u zemljama prijema, vrlo je važan jedan novi pristup u naporima da očuvamo srpski identitet.

„Mi imamo u gotovo svim zemljama, u kojima živi naš narod u rasejanju, škole srpskog jezika, međutim, opšte je poznato da već druga i treća generacija iseljenika govori jezik zemlje prijema kao maternji i u vlastitoj porodici.

Dovedimo u vezu ovu činjenicu sa činjenicom da Romi, ili možda Vlasi ne znaju svoje pismo, ali neguju svoje jezike. Vrlo je važno da ovu oblast sagledamo multidisciplinarno, pogotovu sa antropološke, socio-psihološke, geografsko-demografske, socio-religijske tačke gledišta, tek onda posmatrajmo kroz prizmu ekonomije i međunarodne politike.

Naravno, jedina svrha ovakvog vida izučavanja dijaspore jeste primena saznanja u praksi“, kaže za Program za dijasporu RTS-a Dijana Radojković, predsednica i idejni tvorac organizacije.

Pored istraživačke delatnosti, organizacija je usmerena na niz programa i projekata, od kojih će se prvi realizovati tokom leta.

„Letnja škola pod nazivom Mladi dijaspore u ulozi neformalnih ambasadora Srbije je jedan od prvih projekata, koji ima za cilj da okupi studente, diplomce i mlade profesionalce starosti do 30 godina, različitih obrazovnih profila, čiji se celokupan obrazovni sistem odigrao u inostranstvu, kako bismo iz različitih perspektiva sagledali aktuelne probleme i trendove, a potom se i umrežili na transnacionalnom nivou nizom inovativnih projekata usmerenih na kulturno-ekonomski razvoj“, ističe naša sagovornica.

Dijana Radojković je završila Filozofski fakultet u Beogradu. Radno iskustvo sticala je volontirajući u brojnim organizacijama. Pored engleskog, govori španski i italijanski.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/vesti/2696316/osnovan-centar-za-kulturnu-diplomatiju-i-srpsku-dijasporu.html

POSTAVI ODGOVOR