Zapisi duša na tri jezika


U Gradskoj biblioteci u Sent Galenu nedavno je organizovano književno veče u organizaciji Libraforuma u prisustvu više od 50 posetilaca, kulturnih poslenika grada na istoku Švajcarske. Pod nazivom: "Sakrivene manjine u Evropi i Švajcarskoj" svoje književne sadržaje su predstavili Elizabet Hasler, Nedžmedin Nezir Nedžo, Violeta Aleksić i Vića Mitrović Mitra. Ovaj kulturni događaj je po svemu bio poseban, jer se radilo o jezicima manjina – alemanskom, vlaškom i romskom jeziku.Original Article