Zaključni dokument Upravnog odbora Fonda dijaspora za Maticu

SABOR MATICA RASEJANjE
SAVET SABORA
UPRAVNI ODBOR FONDA DIJASPORA ZA MATICU
Br. 4/2005
17. januar 2005.
B E O G R A D

Mi, članovi Saveta Sabora Rasejanja, Upravnog i Nadzornog odbora, Fonda Dijaspora za maticu, uglednici iz rasejanja iz Nemačke, Austrije, Francuske, Švajcarske, Skandinavije, SAD i Kanade, Australije, dostojanstvenici SPC, naučnih, kulturnih, obrazovnih i privrednih institucija i oraganizacija, okupljeni na zajedničkoj sednici održanoj 17. januara 2005. godine u Etnografskom muzeju u Beogradu,

I Z J A V Lj U J E M O

1. Naši su jedini ciljevi i motiv dobrobit i napredak srpskog naroda, kao dela evropske zajednice ravnopravnih naroda. Svim svojim sposobnostima radićemo na razvijanju povezivanja, razumevanja i solidarnosti između matice i rasejanja, na širenju istine i odbrani ugleda i dostojanstva srpskog naroda, na građenju mostova razumevanja, prijateljstva i saradnje sa narodima zemalja u kojima živi srpsko rasejanje.

2. Privrženi smo očuvanju i razvoju zajedničke države Srbije i Crne Gore. Duboko smo ubeđeni, da je jedinstvo države najbolja garancija za zaštitu i ostvarivanje interesa i Srbije i Crne Gore, demokratije i efikasnog uključivanja u evropske integracione procese.

3. Kosovo i Metohija je srpska zemlja. Niko nema prava da se direktno ili prećutno odrekne te zemlje, da se pod bilo kojim obrazloženjem složi sa njenim otcepljenjem. Međunarodna zajednica oličena u Ujedinjenim nacijama, priznala je činjenicu da je autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, integralni deo Republike Srbije, odnosno Državne zajednice SCG. Državni organi Srbije i diplomatija SCG nalaze se pred istorijskom odgovornošću da u slučaju Kosva i Metohije obezbede ostvarivanje Rezolucije SB UN 1244 (1999), principa Povelje UN, završnog dokumenta OEBS-a (KEBS-a) i Pariske povelje.

4. Pozivamo najviše državne organe, sve političke, naučne, kulturne i duhovne nacionalne institucije da ostvare jedinstvo o Kosovu i Metohiji. Partijski, liderski i svi drugi partikularni interesi moraju ustupiti mesto ovom vrhunskom nacionalnom prioritetu.

5. Pozivamo medije i deo intelektualaca u Srbiji da prestanu sa promovisanjem otcepljenja Kosova i Metohije od Srbije. Poštujemo svačija prava i svačije interese zasnovane na međunardnim zakonima, ali nemamo prava da se u ime bilo čega odričemo sebe i svojega . Ističemo da za srpski narod ne postoje vrednosti iznad srpske države, srpskog identiteta, duhovnosti i kulture.

6. Izražavamo podršku osnivanju Fonda za Kosovo i Metohiju i uverenje da će se njegova sredstva koristiti u najboljem interesu srpskog naroda u Pokrajini, i za slobodno, bezbedno i dostojanstveo vraćanje Srba prognanih terorizmom i etničkim čišćenjem.

7. Danas smo sakupili prve novčane priloge u iznosu od 200.000 dinara. Posebna delegacija predaće ovaj iznos Njegovoj Svetosti Partrijarhu srpskom gospodinu Pavlu koji je počasni predsednik Fonda za Kosovo i Metohiju. Želja je da se ovim skromnim prilogom pomognu najugroženija školska deca.

8. Izabrali smo gospodina Predraga Rakočevića, uglednog poslovnog čoveka iz Štutgarda, zaslužnog za organizovanje dopunske nastave na srpskom jeziku za 2500 dece u Štutgartu i okolini, naosioca visokog odlikovanja Državne zajednice SCG, da bude poverenik Saveta Sabora dijaspore za organizovanj akcije sakupljanja akcije pomoći za Kosovo i Metohiju u srpskom rasejanju u Evropi.
Humanitarna organizacija Srpska bratska pomoć biće inicijator i organizator akcije sakupljanja pomoći u srpskom rasejanju u SAD i Kandi.

9. Upućujemo svim srpskim humanitarnim organizacijama, dobročinstvima, crkveno-školskim opštinama, društvima i klubovima širog srpskog rasejanja, da pruže pomoć napaćenom srpskom narodi i deci sa Kosova i Metohije. Pomoć treba upućivati preko Srpske Partrijašije u Beogradu i njegove Svetosti gospodina Pavla.

10. Savet Sabora Rasejanja i Upravni odbor Fonda Dijaspora za Maticu, doneo je odluku da iz svog Fonda priloži 16 miliona dinara, odnosno 200.000 evra kao prvu pomoć Fondu za Kosovu i Metohiju. Ova odluka će se realizovati odmah pošto državni organi Srbije oslobode blokirana sredstva Fonda “Dijaspora za maticu“. Fond dijaspore će i ubuduće nastaviti da pruža pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji.

11. Obraćamo se srpskom rasejanju u svetu, posebno onom u Evropi, Americi i Australiji, da se dobrotvornim aktivnostima uključi u prikupljanje sredstava za Fond za Kosovo i Metohiju.

12. Navršava se deset godina od potpisivanja Dejtonsko-Pariskog sporzuma o miru u BiH. Zabrinuti smo stalnim nastojanjima da se izvrši revizija ovog sporazuma na štetu srpskog naroda. Zalažemo se za dosledno poštovanje Dejtonsko-Pariskog sporazuma i ustavnog poretka zasnovanog na tom sporazumu. Smatramo da je trajno očuvanje Republike Srpske i njenog Dejtonskog ustrojstva jedina garancija ravnopravnosti srpskog naroda kao konstitutivnog naroda u BiH, mira, stabilnosti i napretka u regionu. Podržavamo državne organe Srbije i Državne zajednice SCG u izvršavanju njihovih obaveza koje imaju kao garanti Dejtonsko-Pariskog sporazuma.

13. Odobravamo sve do sada preduzete mere i aktivnosti Saveta Sabora Dijaspore, Upravnog odbora “Fonda Dijaspora za Maticu“, kopredsednika Saveta Sabora i Predsednika Upravnog odbora Fonda Dijaspora za Maticu, preduzete prema državnim organima Republike Srbije i Državne zajednice SCG, kao i prema sudskim instancama, radi vraćanju Fondu Dijaspora za maticu svih njegovih sredstava i normalizacije rada.

14. Ponavljamo naš zahtev državnim organima Republike Srbije da, bez daljeg odugovlačenja, oslobode sredstva Fonda Dijaspora za Maticu u iznosu od oko 4,5 miliona eura (glavnica i kamate) koja su nezakonito blokirana tokom 2001. godine. Pored toga, tražimo deblokadu i vraćanje Fondu 2,5 miliona dinara, sa dinarskog računa Fonda i oko 100.000 eura na posebnom računu kod NBS. Kad je reč o ovom deviznim sredstvima njih je rasejanje priložilo Fondu tokom 2000. godine. Uprava Fonda se više puta pismima obraćala kako ranijem tako i sadašnjm ministru inostranih poslova SRJ (SCG), sa zahtevom da se ta sredstva polože na račun Fonda Dijaspora za maticu kojem pripadaju. Na te zahteve ministri nikad nisu odgovorili. Umesto da ispoštuju zakon i volju rasejanja koje je dalo poverenja Savetu Sabora i upravi Fonda, oni su nezakonito, više od tri godine ta sredstva držali u kasama diplomatsko-konzularnih predstavništava SRJ – SCG. Tek tokom maja 2003. godine, ona su prebačena i položena na račun Ministarstva za inostrane poslove u NBS gde se i danas nalaze, umesto da budu položena na račun Fonda Dijaspora za maticu. To nisu državna sredstva da bi se držala na računu državnog, budžetskog organa, već u smislu zakona, privatna sredstva udruženja građana kakav je Fond Dijaspora za maticu. Mi, učesnici današnje sednice, imamo i moralno pravo da to kažemo, jer smo i svojim značajnim ličnim novčanim prilozima formirali sredstva Fonda o čemu posedujemo zvanična dokumenta.

15. Savet Saveta Dijaspore i Upravni odbor Fonda Dijaspora za maticu podsećaju da su sredstvima Fonda Dijaspora za Maticu, tokom 1999. i 2000. godine izgrađeni mostovi “Varadinska duga“, na Dunavu kod Novog Sada, Most na Velikoj Moravi između Varvarina i ćićevca, most na Zapadnoj Moravi kod Kruševca (Jasika), da su rekonstruisane kasarne VJ (VSCG), pomognuta dečija odeljenja bolnica “Dragiša Mišović“ i Ortopedske bolnice “Banjica“, rekonstruisano i izgrađeno oko 100 km puteva u Šumadiji i Pomoravlju. O svakoj pojedinačnoj isplati postoji zvanična, dokumentacija koju nikad niko nije osporio.
čvrsta je rešenost Saveta Sabora i Upravnog odbora Dijaspora za maticu da po deblokiranju pomenutih sredstava, nastavi sa njihovim korišćenjem za slične potrebe matic, u punoj saradnji sa nadležnim državnim organima i u skladu sa zakonima i osnovnim ciljevima Fonda. U skladu s tim, Uprava Fonda će kao prvo izvršiti već donete odluke među kojima su : pomoć Komesarijatu za izbeglice u iznosu od 100.000 eura ѕa kupovinu napuštenih seoskih imanja radi zbrinjavanja izbeglica, pomoć od 10.000 eura SO Mojkovac za izgradnju spomen hrama borcima Mojkovačke bitne, pomoć SPC za štampanje izdanja od značaja za očuvanje duhovnosti srpskog naroda i dr.

16. Pokrećemo inicijativu za održavanje novog – 3. Sabora Matica-rasejnje radi ocene dosadašnjeg rada i radi dogovora o prioritetima za rad u narednom periodu. Predlađemo da se novi Sabor održi 3-5 avgusta 2005. godine. Na regionalnim skupovima u pojedinim zemljama, Učesnici Sabora treba da budu najuglednije i najuticajnije ličnosti srpskog rasejanja izabrane na regionalnim skupovima u pojedinim zemljama, učesnici prvog i drugog Sabora 1999-2000, a iz matice – predstavnici vlasti, nacionalnih, kulturni, naučnih, duhovnih i privrednih institucija i udruženja, kao i ugledni pojedinci posebno zaslužni za doprinois povezivanju matice i rasejanja.

17. Iskreno žalimo što današnjoj sednici nije prisustvovao niko od zvaničnih vlasti iako su pismeno pozvani i obavešteni svi nadležni organi, institucije i najviši predstavnici države i vlade. Utoliko više smo zahvalni institucijama nauke, kulture i duhovnosti čiji su predstavnici pomogli da jednoglasno usvojimo ovaj dokumenat, kao i onim medijima koji pomažu istini.

18. Ostajemo privrženi svim ranije donetim odlukama, zaključcima i ocenama Sabora rasejanja, Saveta Sabora i upravnih organa Fonda Dijaspora za maticu.

U Beogradu, 17.01.2005. godine Predsedavajući

Dr. Inž. Miloje Milićević, Berlin
Kopredsednik Saveta Sabora Dijaspore
Predsednik Upravnog odbora Fonda Dijaspora za maticu

Dostaviti:
– Svetom sinodu SPC, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti
– zvaničnim organima Srbije, Crne Gore i Državne zajednice SCG
– nacionalnim, kulturnim i duhovnim institucijama,
– udruženjima i klubovima u rasejanju,
– medijima