Zajedno za prava radnika

zajedno-za-prava-radnika

Z. Mirković

INFORMATIVNO VEČE: Članovi Zajednice i predstavnici AK

Zajednica srpskih klubova u Beču obnovila je saradnju sa Radničkom komorom (AK) Beča, posle gotovo četvorogodišnje pauze. U prostorijama Zajednice održano je informativno veče o saradnji sa AK.

– Ovo je nastavak dugogodišnje uspešne saradnje posle pauze koja se dogodila. AK i Sindikat Austrije su bili prvi zvanični partneri Zajednice i svih srpskih klubova u Beču. Ovo je novi početak saradnje – istakla je u pozdravnoj reči Radmila Maksimović, predsednica Zajednice.

Ona je naglasila da je posebno raduje što se nastavlja saradnja sa AK, institucijom važnom za odbranu prava zaposlenih, koja je uvek imala sluha za projekte krovne organizacije srpskih klubova.

U prethodne četiri godine, usled turbulencija u Zajednici, došlo je do prekida saradnje sa AK, koja u tom periodu nije podržala projekte te krovne ustanove.

U ime AK Beča Zorica Milosavljević je objasnila koje su najvažnije aktivnosti koje AK kao partner radnika nudi, a to su pre svega pravna pomoć, odbrana prava zaposlenih. Pozvala je zaposlene da koriste usluge AK.

Marija Štajndel, koja je zadužena za integraciju u AK, pozvala je sve da izađu na izbore za AK.

On je objasnila da velike firme organizuju izbore u svojim prostorijama, a da zaposleni, koji ne mogu da glasaju na radnom mestu, glas mogu da predaju putem pošte.

Izbori za AK u Beču se održavaju od 5. do 18. marta.

Svi zaposleni u Austriji, nezavisno od državljanstva, ove godine biraće svoje predstavnike u Radničkoj komori. Pravo glasa na izborima za AK imaju svi zaposleni i radnici po sistemu ko radi, taj ima i prava.

AK je organizacija koja se bavi zaštitom prava zaposlenih i radnika, koja se bori za njihov bolji položaj i zastupa interese gotovo četiri miliona zaposlenih u Austriji.

AK se bori za prava svakog zaposlenog i radnika – njihov je glas u pregovorima sa poslodavcima i vladom, ali brani i njihova prava pred sudom.

Izbori za AK se održavaju svakih pet godina u svih devet austrijskih pokrajina. Posle izbora na pokrajinskim nivoima, Generalna skupština Radničke komore iz redova svojih članova bira predsednika savezne AK.

Saveti i učenicima

Prema Zakonu o Radničkoj komori svi zaposleni automatski su i članovi Komore, a to važi i za učenike u dualnom obrazovanju, nezaposlene i ljude na plaćenom ili neplaćenom odsustvu – svi oni mogu da koriste sve usluge Radničke komore i u svakom trenutku zatraže savet i zaštitu.

Povraćaj poreza

Zorica Milosavljević je prenela informaciju koju mnogi ne znaju, a to je da i zaposleni mogu da zatraže povraćaj poreza, ne samo privrednici

Detaljnije