ZAHTEVI ZA PASOŠE OD DANAS I U BEčU

Potpredsednik Vlade Srbije Božidar đelić boraviće danas u konzularnom odeljenju ambasade Srbije u Beču povodom početka zvaničnog prijema zahteva za izdavanje novih biometrijskih pasoša Republike Srbije. Rok za izdavanje novih biometrijskih putnih isprava u konzularnom odeljenju je dva meseca, a ukupna taksa 51 evro.
Izdavanje novih biometrijskih putnih isprava predstavlja jedan od uslova za dalju liberalizaciju viznog režima Evropske unije prema Srbiji. U početnoj fazi vršiće se obavezno zakazivanje termina za stranke, imajući u vidu da je za akviziciju podataka potrebno od 30 do 40 minuta, najavili su u konzularnom odeljenju. Da bi se zakazao termin za podnošenje zahteva, potrebno je doneti na uvid original uverenja o državljanstvu, original izvoda iz matične knjige rođenih i lični dokument za identifikaciju (pasoš, lična karta ili vozačka dozvola).
Što se tiče ličnih karata za sada ne postoji mogućnost da se istovremeno sa zahtevima za izdavanjem novih pasoša primaju i zahtevi za nove lične karte jer za to ne postoje tehničke mogućnosti. Zbog očekivanih gužvi i ograničenih tehničkih kapaciteta u konzularnom odeljenju ambasade u Beču, iz konzulata mole da građani koji odlaze u Srbiju u nadležnoj policijskoj upravi podnesu zahtev za izdavanje putnih isprava.

NOVI PASOŠI STIŽU U BEč

• Od utorka 18. novembra mogu da se predaju dokumenta, rok za izdavanje biometrijskih putnih isprava je dva meseca, a ukupna taksa iznosi 51 evro

Konzularno odeljenje Ambasade Republike Srbije u Beču počeće da prima zahteve za izdavanje novih biometrijskih putnih isprava od utorka 18. novembra iduće nedelje, potvrdio je za „Vesti“ šef Konzularnog odeljenja u Beču Kosta Simonović.
Rok za izdavanje novih pasoša u Konzularnom odeljenju iznosi dva meseca, a ukupna taksa iznosiće 51 evra.
Od toga se 26 evra odnosi na molbu i dostavu, a 25 evra je naknada za pasoški obrazac.
Novi pasoši odgovaraju standardima Evropske unije i standardima Međunarodne agencije za civilno vazduhoplovstvo. Ovim ispravama biće omogućena bolja zaštita od falsifikovanja, ali i bolja zaštita ličnih podataka.

Potrebna dokumenta

Za izdavanje novih biometrijskih pasoša potrebna su sledeća dokumenta :
– Uverenje o državljanstvu u originalu (na uvid), ne starije od šest meseci – tolerisaće se uverenja stara do 12 meseci
– Izvod iz matične knjige rođenih u originalu, ne stariji od šest meseci – tolerisaće se izvod star do 12 meseci
– Dokument o identitetu: stari pasoš ili lična karta ili vozačka dozvola
– Prijava boravka u Austriji ( Meldezettel )
– Poželjno je (ali ne i obavezno) da stranka priloži digitalnu fotografiju veličine 5×5 centimetara na jednobojnoj sivoj pozadini

„U početnoj fazi vršiće se obavezno zakazivanje termina za stranke, imajući u vidu da je za uzimanje podataka potrebno 30-40 minuta. Zakazivanje termina vršiće se tokom radnog vremena sa strankama od 8.30 do 13.00 , dok će se zahtevi za izdavanje novih putnih isprava, posle zakazanog termina, primati tokom celokupnog radnog vremena Ambasade Republike Srbije u Beču od 8.30 do 16.00 , “ navodi se u saopštenju konzularnog odeljenja u Beču.
Stranke koje ne žive u Beču mogu telefonom da zakažu termin. Međutim ukoliko ne donesu sva tražena dokumenta, njihov zahtev neće biti primljen.

Brže u Srbiji

Zbog očekivanih gužvi i ograničenih tehničkih kapaciteta u Konzularnom odeljenju ambasade Republike Srbije u Beču mole se naše građani koji odlaze u otadžbinu da iskoriste boravak u Srbiji i u nadležnoj policijskoj upravi podnesu zahtev za izdavanje putnih isprava.
Tamo se pasoši izdaju u roku od 15 dana, a postupak uzimanja podataka traje oko 10-15 minuta.

Zahtevi se neće primati za sva lica koja nemaju jedinstveni matični broj građana. Na primer za novorođenu decu u inostranstvu. Dok se ne reguliše njihova prijava rođenja, izvrši prijava prebivališta i odredi jedinstveni matični broj, neće se primati zahtevi. Takođe ni za lica koja su primljena u državljanstvo Republike Srbije a ne poseduju jedinstveni matični broj
neće biti primani ni zahtevi lica koja sklope brak pred inostranim organom i obrate se za izdavanje nove putne isprave radi promene prezimena. Kada kod nadležnog matičara u Republici Srbiji pribave novi izvod iz matične knjige rođenih i novo uverenje o državljanstvu sa novim prezimenom biće primljeni i njihovi zahtevi.
Ukoliko stranka koja ne ispunjava uslove da joj se izda novi biometrijski pasoš insistira da joj se izda putna isprava radi regulisanja boravišnog statusa, može da dobije samo plavi pasoš.

Bez ličnih karata

Za sada ne postoji mogućnost da se istovremeno sa zahtevima za izdavanjem novih pasoša primaju i zahtevi za nove lične karte, jer za to ne postoje tehničke mogućnosti.