Vise razumevanja za dijasporu

Posle sastanka Politickog komiteta Saveta Evrope u Strazburu, predsednik Veca republika Skupštine SRJ Srda Božovic boravio je u kratkoj poseti Generalnom konzulatu SRJ u Štutgartu. Domacin mu je bio generalni konzul Dragan Stevanovic sa kolektivom koji je pripremio koktel za visokog gosta i nekoliko predstavnika dijaspore sa podrucja Baden-Virtemberga.
Konzul Stevanovic upoznao je gosta sa osnovnim karakteristikama organizovanja naših ljudi u pokrajini Baden-Virtemberg i saradnji sa nemackom stranom. Tokom razgovora kome su prisustvovali i Predrag Rakocevic, predsednik Saveta dijaspore u Baden-Virtembergu, Dušan Pokrajac, sekretar Srpskog saveza klubova i udruženja u ovoj pokrajini, i prof. dr Dušan Gruden, predsednik Jugoslovenskog društva inženjera i tehnicara u Baden-Virtembergu, bilo je reci o aktuelnoj situaciji u matici, aktivnostima u pripremi prijema Jugoslavije u Savet Evrope i problemima jugoslovenske dijaspore. Predstavnici naših gradana obavestili su Srdu Božovica o svojim aktivnostima i izrazili nadu da ce matica konacno imati više razumevanja za dijasporu.
Predrag Rakocevic predao je Srdi Božovicu i zahteve jugoslovenske dijaspore s kojim su u poslednje dve godine upoznati relevantni faktori na saveznom nivou. Tokom razgovora dr Dušan Gruden posebno je istakao znacaj dijaspore koja može da predstavlja najbolji most izmedu matice i države u kojoj živi. Zajednicki je ocenjeno da u narednom periodu treba rešiti nekoliko kljucnih pitanja od interesa za dijasporu što bi moglo biti od koristi i za maticu i dijasporu.