Vidakovic kandidat za Savet dijaspore

Dušan Vidakovic, predsednik Nidda Verlag GmbH, izdavaca „Vesti“, kandidat je za clana Saveta dijaspore iz Nemacke. Ovo je preksinoc odlucilo više od dvadeset predstavnika klubova i clanova Izvršnog i Nadzornog odbora Zajednice srpskih i jugoslovenskih organizacija iz Frankfurta.Time je spisak kandidata sa ovog podrucja proširen na tri kandidata (dva kandidata, dr Mihajla Runda (Frankfurt) i Zdravka Paluncica (Ludvigshafen) predložio je Generalni konzulat u gradu na Majni).
Predstavnici klubova i udruženja u Zajednici su izrazili „razocaranje metodom nove demokratske vlasti da se delegati dijaspore imenuju od strane diplomatsko-konzularnih predstavništava, a ne demokratski: od klubova i udruženja, odnosno njihovih saveza i zajednica“.

Novac samo namenski

Na dnevnom redu Zajednice našla se i polemika oko nacina trošenja preostalih sedam miliona nemackih maraka koje je dijaspora u doba i posle bombardovanja Jugoslavije sakupila za obnovu zemlje. Jednoglasan stav prisutnih je bio da se pomenute pare mogu koristiti samo za ono za šta su sakupljane i uplacene. Od novoizabranog Saveta dijaspore s tim u vezi traži se tacan izveštaj o iskorišcenom i planu korišcenja preostalih sredstava.

Ucesnici u raspravi smatraju da bi trebalo oživeti zamrli rad lokalnih saveta dijaspore, koji bi se birali na dvogodišnjim skupštinama svih vidova angažovanja i okupljanja: klubovi, omladinske organizacije, udruženja privrednika, lekara, prosvetnih i kulturnih radnika… Na tim skupštinama, po iznesenom predlogu, birali bi se delegati za skupštinu odredene zemlje – recimo Nemacke, a potom i delegati u Savet dijaspore i Svetski sabor dijaspore.
Da bi se oživeo rad dijaspore iz Frankfurta ponavljaju inicijativu (vec iznesen na letnjem Savetu dijaspore) za regionalizaciju nacina organizovanja dijaspore i to tako da se formiraju jaki regionalni savezi, a po piramidalnom principu da se oni dalje udruže na nivou odredene zamlje, a potom nadu pod jednim krovom za ceo svet. Ovim bi se, kako je receno, sprecilo dalje osipanje dijaspore, ubrizgala nova injekcija kojom bi oživeo rad klubova i udruženja i bolje bila sinhronizovana njihova medusobna aktivnost.