Udruženi s Makedoncima


Srpsko kulturno udruženje "Sveti Sava" u Bajrojtu osnovano je 1992. godine, i od tada do danas okuplja naše ljude iz ovog dela severoistočne Bavarske. Već nekoliko godina članovi ovog udruženja nemaju prostorije za stalno okupljanje, ali se nekoliko puta godišnje druže na proslavama. Veoma dobre odnose imaju sa makedonskom zajednicom u Bajrojtu, pa zajednički organizuju druženja. Tako je bilo i na nekoliko prethodnih proslava, koje su imale humanitarni karakter.Original Article