Učenje francuskog pod okriljem vlade

Švajcarska vlada posvećuje veliku pažnju integraciji, čiji je cilj da preko komisija za strance „EKA“ omogući svim stranim građanima što lakše uklapanje u domaću klimu. Tim povodom pružena je mogućnost našim klubovima u čitavoj Švajcarskoj da naprave svoje projekte i planove koji će doprineti što boljoj integraciji naših građana u švajcarsko društvo.

Takav jedan projekat osmislio je Srpski centar u Ženevi, koji je odobrila Komisija za strance i finansiran u onoj visini u kojoj su oni smatrali da je dovoljna. Realizacija tog projekta počinje ovih dana, pa se u tom cilju večeras i organizuje prvi informativni sastanak, koji će se održati u sali za konferencije u restoranu „L Šale Svis“, koji se nalazi u delu Ženeve koji se zove Li Akastija.
Tema ovoga sastanka je početak učenja francuskog jezika za sve naše građane koji smatraju potrebnim da se doškoluju ili usavrše.

Kursevi jednog od tri službena jezika koja su ravnopravno u upotrebi u ovoj zemlji pomoći će našim građanima da se što bolje uklope u domaći način života a posebno kod dobijanja državljanstva.
Kurs koji podrazumjeva kompletnu nastavu, knjige i pribor je besplatan. Sve informacije mogu se dobiti kod Vesne LJubisavljević na tel. 079 2148814.

Srpski centar iz Ženeve u saradnji s klubom „Sveti Sava“ iz Ženeve nastavlja svoje aktivnosti na humanitarnom planu i u drugim oblastima kako bi život naših građana što više približili domovini.