U rezervi 15 birališta

U okviru priprema za izbore za predsednika Srbije koji će se u dijaspori održati 12. i 13. juna ove godine, Ambasada SCG u Austriji je, nakon što je ustanovila da izborne aktivnosti nisu u suprotnosti sa austrijskim zakonima, održala informativni sastanak sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, klubova i organizacija građana SCG na teritoriji Beča, Burgenlanda i Donje Austrije.
Pozivu na sastanak su se odazvali predstavnici Zajednice klubova Beč i drugih desetak klubova i organizacija iz Beča, Burgenlanda i Donje Austrije. Klubovi i organizacije su informisani o održavanju izbora, proceduri prijavljivanja građana Srbije sa boravištem u Austriji i pozvani da se uključe kako u informativni deo priprema za izbore, tako i u proces prikupljanja podataka od građana voljnih da ostvare svoje biračko pravo.
Naime, kako najveći broj građana SCG u Austriji, zbog udaljenosti i radnih obaveza, nije u mogućnosti da se lično prijavi za učešće na izborima, i kako slanje podataka poštom ili faksom nije „jača strana“ dijaspore SCG u Austriji, procenjeno je da je prikupljanje podataka u klubovima i organizacijama najbolje rešenje za većinu potencijalnih glasača.
SPC, klubovi i organizacije koje su prihvatile saradnju na tom planu su se obavezali da putem plakata istaknutih u svojim prostorijama i na drugim prikladnim mestima na teritoriji opštine u kojoj su registrovani, i informativnih listića koji će biti dostupni (ili će se distribuirati) na svim mestima okupljanja naših građana (prostorije klubova, video klubovi, restorani, lekarske ordinacije, kulturni i sportski događaji i druge manifestacije), obaveste što veći broj sugrađana o izborima i uslovima pod kojima građani Srbije u Austriji mogu da ostvare svoje biračko pravo.
SPC, klubovi i organizacije su takođe prihvatili da, na posebnom formularu, prikupljaju podatke građana i fotokopije boravišnih dozvola, evidentiraju ih i jedanput nedeljno predaju odgovornim licima u Konzularnom odeljenju Ambasade SCG u Beču.
Pri tome, u Konzularnom odeljenju dobijaju potvrde o predatim evidencionim listama, ali i sami, na zahtev građana, izdaju potvrde o prijemu popunjenog formulara i fotokopije boravišne dozvole.
Pored prostorija diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP), određeno je i 15 potencijalnih biračkih mesta koja će, u slučaju potrebe, to jest velikog odziva građana, biti aktivirana uz prethodnu odluku Republičke izborne komisije i uz dozvolu nadležnih organa Austrije, koja je neophodna za svako biračko mesto van prostorija DKP-a.
Predstavnici dijaspore postavili su neka pitanja koja se odnose na pravo prijavljivanja građana za učešće na izborima:
– Da li to pravo imaju državljani Srbije čije je mesto prebivališta u Crnoj Gori?
– Da li to pravo imaju državljani Cr
ne Gore čije je mesto prebivališta u Srbiji?
– Kako se prijavljuju (koji broj pasoša upisuju i kojim dokumentom se na dan izbora identifikuju) dvojni državljani (SCG/Austrija) koji imaju prebivalište u Srbiji, a nemaju (ili imaju nevažeći) pasoš SCG već samo pasoš Republike Austrije?