U Butikonu održana godišnja skupština Srpskog kulturnog saveza

U BUTIKONU ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA SRPSKOG KULTURNOG SAVEZA

SIMO PAVLOVIć IZVODI IZ KRIZE

• Tesnom većinom za novog predsednika krovne organizacije Srba izabran ugostitelj iz Ciriha • „Ima nas na papiru, ali ne i na delu“, čulo se između ostalog na ovom skupu

Simo Pavlović, ugostitelj iz Ciriha, izabran je proteklog vikenda za predsednika Srpskog kulturnog Saveza, krovne organizacije Srba u Švajcarskoj. „Desna ruka“ novom čelnom čoveku Saveza biće Radenko Simić, za sekretara je izabran Zdenko Ninković, tehnički sekretar od sada je Branka đorđević, a blagajnik Sonja Pavik. To bi u najkraćem bio rezime jubilarne 15. izborne skupštine SKS, koje je, minulog vikenda, održana u prostorijama sportskog i kulturnog društva „Red star“ u Butikonu.
U ime domaćina skupa, predsednik „Red stara“ Slađan Lazović pozdravio je počasnog gosta generalnog konzula pri GK SCG u Cirihu Momirku Marinković, kao i predstavnike mnogobrojnih klubova. Na predlog dosadašnjeg predsednika SKS Zvonka Jovanovića izabrano je radno predstavništvo u sastavu Simo Pavlović, Tomislav Perić i Branka đorđević.

Predstavnici klubova

Prisutni su bili predstavnici klubova „Red star“ – Butikon, „Sv. Sava“ – Frauenfeld, „Nikola Tesla“ – Uster, „Kolubara“ – Štajn am Rajn, „Kolo“ – Nojhauzen, „Homolje“ – Gosau, „Mokranjac“ – Herisau, „Sv. Sava“ – Altšteten, Minhvilen, SKD Cirih, Udruženje srpskih pisaca Švajcarske, Udruženje lekara, „Sv. Sava“ – Belincona, „Trebava“ – Vevej, „Morges“, „Srbija“ – Cirih, KK „Korać“ Cirih, „Miloš Obilić“…

čim je usvojen predloženi dnevni red započeo je radni deo skupštine SKS. Nakon izbora članova Upravnog odbora tajnim glasanjem biran je predsednik SKS. Nerešenim brojem glasova izabrana su najpre dva kandidata: Simo Pavlović i Radenko Simić, a zatim je jedan glas bio preloman za izbor novog predsednika Simu Pavlovića.
Nakon pozdrava svih prisutnih mnogobrojnih aktivista Sima Pavlović nije krio zadovoljstvo rekavši:
– Drago mi je što su došla i „stara“ lica kao u dobra stara vremena da uspešno okončamo 15. jubilarnu skupštinu. Nećemo se osvrtati unazad, već ćemo gledati unapred, u budućnost.

Novi Upravni odbor

članovi Upravnog odbora SKS su: Simo Pavlović, Radenko Simić, Branka đorđević, Sonja Pavik, Miško Korać, Zoran Rajić, Slađan Krajić, Petrović Vladimir, Zdenko Ninković, Boban Petković, Bratislav Lević, Slavko đorović, Nenad Kovljenić, Zvonko Jovanović, Desimir Stevanović, Blažen Kojić Babo, plus dva predstavnika romanske Švajcarske.

Dosadašnji predsednik SKS Zvonko Jovanović podneo je izveštaj o svom dvogodišnjem radu, napominjući da je po preuzimanju dužnosti postavio prioritetne ciljeve kao što su dobra komunikacija među klubovima i bolja koordinacija. U toku njegovog mandata SKS je prikupio 22.610 franaka na ime pomoći ugroženom življu na Kosmetu. Novac je predat lično patrijarhu Pavlu, a zatim je prosleđen najugroženijim familijama na Kosovu. Medijski je propagiran rad krovne organizacije SKS radi animacije novih članova i postizanja što boljeg rejtinga.
– Sve posete matici i klubovima realizovao sam o svom trošku. Nažalost, nisam imao iskrenu podršku članova u protekloj godini, ali i pored toga uspešno je očuvano zdravo jezgro Saveza. Novoizabranom predsedniku treba pomoći, a mi, nažalost, imamo lošu naviku da ga rušimo. Ostavimo iza nas dela za sećanje, a ne razmirice – poručio je dosadašnji predsednik Saveza Zvonko Jovanović.

članarina

članarina u SKS smanjena je na 100 franaka za klubove, a za pojedince iznosi 20 franaka. Ratko Savić je dodao – „Ko hoće, može dati i više“.

Nakon njegovog izveštaja započeta je diskusija. Tomislav Perić je zamerio dosadašnjoj Upravi Saveza što je dozvolila da se SKS odvoji od svih institucija u zemlji u kojoj rade i žive, te da se nije na vreme reagovalo na negativne napise u švajcarskim medijima, a koji se tiču života i rada Srba u ovoj zemlji. Nenad Kovljenić je naglasio da su za rad buduće Uprave neophodni ljudi koji će da rade, a ne figurativni predstavnici. Za reč se javio i počasni član SKS dr Dragoslav Popović.
– Resori u SKS su ranije bili nosioci određenih zadataka, a u poslednje vreme sve je bilo svedeno na jedno „usko grlo“. Ne znam zašto je zamro takav način rada – upitao je prisutne Dragoslav Popović, dodavši da se u budžetu švajcarske vlade nalaze namenska sredstva za integracione projekte.
– Ta sredstva nam nisu odobrena, jer ih nismo ni tražili. A za taj novac možemo da konkurišemo samo sa dobro osmišljenim projektima zaključio je on.
Blažen Kojić Babo podsetio je prisutne na činjenicu da je u SKS pre 15 godina bilo 124 kluba, 2004. godine 47 klubova, a u 2005. verifikovano je bilo samo 11 klubova članova SKS.
– Ima nas na papiru, a ne na delu – rekao je Kojić.
Na njegovu diskusiju se nadovezao Zoran Rajić rekavši da je došlo vreme da u okviru SKS zaživi bolji način informisanja, a Milan Andrić je izneo podatak da su na terenu romanske Švajcarske već urađeni konkretni projekti u pravcu integracije i bolje saradnje sa domaćinima. Insistirao je da cilj SKS treba da bude očuvanje srpske kulture, tradicije i jezika.

Privatne škole

Živko Marković je zaključio da finansiranjem dopunske nastave od Vlade Republike Srbije treba da budu obuhvaćene i privatne škole, a ne samo državna. Violeta Brakus smatra da država treba da se oduži nastavnicima koje je finansijski oštetila, te da sve škole treba da uđu u sistem osmišljenog plana i programa.