Teslina Naucna Fondacija Srbija u emisiji Magazin Srbija na vezi, RTS Svet, 21.00

Teslina naučna fondacija iz Filadelfije predano radi na promociji lika i dela našeg čuvenog naučnika. O manifestacijama koje su održane ovog leta u Srbiji i pripremama za završnu konferenciju govorimo sa Nikolom Lončarom, predsenikom fondacije.

CILJ FONDACIJE JE PROMOCIJA NAUKE I NASLEĐA NIKOLE TESLE.

Teslina naučna fondacija Srbija je nastala kako bi promovisala zaostavštinu Nikole Tesle podizanjem svesti o njegovim dostignućima i doprinosima u 21. veku, te tako doprinela razumevanju mnogih njegovih patenata i pronalazaka koji bi imali primenu u današnjim potrebama čovečanstva.
Kroz obrazovne programe, radionice, sastanke i javne manifestacije mi okupljamo sve one koji se istinski interesuju za Teslu.

Wikipedia TNFS/Srpski: https://bit.ly/3ke8JxB

Wikipedia TNFS/Engleski: https://bit.ly/3zbjkzE

Wikipedia TSF/Serbian: https://bit.ly/3jahCct

Wikipedia TSF/Engleski: https://bit.ly/2XC8K6T

Fondacija, takođe, na godišnjem nivou selektuje po nekoliko entuzijasta koji bi demonstrirali inovativne tehnološke koncepte koji ilustruju Teslinu doživotnu posvećenost nauci, industriji i zaštiti životne sredine. Fondacija svake godine dodeljuje nagrade za dostignuća u tehnologiji, obrazovanju, kulturi i umetnosti, a koja su u vezi sa Teslom ili njegovim radom.

NAŠA MISIJA

Teslina naučna fondacija se kao nastavljač misije najvećeg naučnika 19-tog i 20-tog veka Nikole Tesle zalaže za objedinjavanje ljudi širom sveta, koji će svojim radom činiti dobro za druge, raditi za dobrobit celokupnog čovečanstva. Umrežavanjem kroz radionice, predavanja, razmenu ideja, kreativan način razmišljanja i rešavanja problema počevši od najmlađih, pa sve do najstarijih bez obzira na pol, rasnu, versku ili bilo koju drugu vrstu različitosti, moguće je približiti se tolerantnijem i pravednijem društvu na dobrobit sadašnjih i budućih generacija. Teslina naučna fondacija je nastala kako bi promovisala zaostavštinu Nikole Tesle podizanjem svesti o njegovim dostignućima i doprinosima u 21. veku, te tako doprinela razumevanju mnogih njegovih patenata i pronalazaka koji bi imali primenu u današnjim potrebama čovečanstva. Kroz obrazovne programe, radionice, sastanke i javne manifestacije mi okupljamo sve one koji se istinski interesuju za Teslu. Fondacija, takođe, na godišnjem nivou selektuje po nekoliko entuzijasta koji bi demonstrirali inovativne tehnološke koncepte koji ilustruju Teslinu doživotnu posvećenost nauci, industriji i zaštiti životne sredine. Fondacija svake godine dodeljuje nagrade za dostignuća u tehnologiji, obrazovanju, kulturi i umetnosti, a koja su u vezi sa Teslom ili njegovim radom. Nikola Lončar, vizionar, ističe najvažnije planove Tesline naučne fondacije:

“Najvažniji projekat je uvođenje Nikole Tesle u obrazovni sistem USA i pravljeljenje školskog programa prilagođenog raziličitim uzrastima. Da bi taj program radio, prvo smo morali da organizujemo i napravimo putujuću izložbu “Tesla past, present, future”, kao i časove posle škole u vidu dodatne nastave i stvaranje oglednih odeljenja. Organizovali smo 154 različite manifestacije širom USA na kojima smo promovisali lik i delo Nikole Tesle u najznačajnijim institucijama. Partneri smo sa Franklin istitutom. Postavili smo 12 bisti. Radimo novu koja će biti najatraktivniji spomenik Nikoli Tesli. Tesla Science Foundation ima 7 vrsta različitih nagrada kojima nagrađuje i motiviše ljude da sebe i svoje radove i dela koja se tiču Nikole Tesle nastave da razvijaju i dalje (muzika, art, knjige, film, 3d…). Važan projekat je Teslin narod i Teslin komunikacioni centar koji će povezivati naše ljude u rasejanju i prijatelje našeg naroda, tj. poštovaoce lika i dela našeg najznačajnijeg naučnika Nikole Tesle.” Promovisanjem naučnika, inovatora, mladih talenata, umetnika svih vrsta, i pomoći da se realizuju njihove ideje i vizije Teslin duh će nastaviti da živi, a svi zajedno ćemo ostaviti nešto vredno generacijama koje dolaze.

VIZIJA

Čovečanstvo u kome će vladati harmonija i neprekidno kruženje pozitivne energije cilj je kome ćemo pridavati poseban značaj. Školski sistem koji će mlade ljude spremati da daju potpun doprinos opštem cilju jeste jedna od osnovnih ideja vodilja Tesline naučne fondacije. Svoju misiju ili razlog postojanja vidimo i u formiranju i vođenju projektno zasnovanih timova inženjera, advokata i poslovno-marketinških stručnjaka koji će svim zainteresovanima pružati svu pomoć tokom procesa prijave patenata i inovativnih tehnologija i njihovo uvođenje na tržište.

NAŠA PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST

Klica ideje o formiranju Tesline naučne fondacije razvija se osnivanjem „Teslinog kluba pronalazača“ 10. jula 2004. godine čiji je cilj bio da promoviše život i nasleđe Nikole Tesle i da pronalazačima zainteresovanim za Teslin rad pruži priliku da rade zajedno. Brzo smo shvatili da se mnogi interesuju za Teslu i njegovo nasleđe tako da ubrzo formiramo Klub pronalazača „Nikola Tesla“, koji je do dan-danas jaka organizacija sa filijalama u nekoliko gradova i zemalja. Na dan obeležavanja Teslinog rođenja, 7. januara 2010. godine, formirana je Teslina naučna fondacija kao neprofitna organizacija sa 501 (c)(3) brojem.

Danas povezujemo više od 12.000 entuzijasta koji dele našu viziju o Tesli i koji širom sveta govore o njemu. Svedoci smo velikog interesovanja za otvaranje filijala Tesline naučne fondacije širom SAD i u ostalom delu sveta.

Pomažemo i promovišemo one koji nemaju drugi način da prikažu svoja dostignuća. Nismo strogo vezani za postojeće fizičke zakonitosti. Verujemo u slobodnu energiju i nekontrolisane komunikacije. Svi smo mi Teslin narod, zato je važan deo Digitalne platforme ideja da se Srbi u Matici i širom sveta povezuju i pomažu jedni druge. I to ne samo u oblasti nauke već i u svim ostalim oblastima života. Teslin narod su svi ljudi dobr volje koji prate Teslinu filozofiju i nauku i traže primenu za istu. To dugujemo Nikoli Tesli, jer je nam je pomogao da živimo bolji život, dugujemo sebi i svojoj deci. Srpski narod je izuzetno ponosan što je baš iz našeg naroda izašao čovek koji je pomogao celom svetu, a za sebe nije tražio ništa.Pomažemo i promovišemo one koji nemaju drugi način da prikažu svoja dostignuća. Nismo strogo vezani za postojeće fizičke zakonitosti. Verujemo u slobodnu energiju i nekontrolisane komunikacije. Svi smo mi Teslin narod, zato je važan deo Digitalne platforme ideja da se Srbi u Matici i širom sveta povezuju i pomažu jedni druge. I to ne samo u oblasti nauke već i u svim ostalim oblastima života. Teslin narod su svi ljudi dobr volje koji prate Teslinu filozofiju i nauku i traže primenu za istu. To dugujemo Nikoli Tesli, jer je nam je pomogao da živimo bolji život, dugujemo sebi i svojoj deci. Srpski narod je izuzetno ponosan što je baš iz našeg naroda izašao čovek koji je pomogao celom svetu, a za sebe nije tražio ništa.

https://fb.watch/nyGOKewjFG/