Srpsko-kanadski kongres o davanju prava glasa dijaspori

Srpsko-kanadski kongres (inicijativni odbor) izdao je saopštenje povodom odluke o dobijanju prava glasa za Srbe u dijaspori, izrazivši zadovoljstvo ovom mogućnošću želeći da se razjasne nedoumice oko toga da li su nosioci prava da glasaju samo državljani Srbije ili su to i njihovi potomci rođeni u rasejanju i da li su nosioci prava da glasaju i oni Srbi koji nemaju upisano prebivalište u Republici Srbiji.
U saopštenju se kaže:
– Želimo da ukažemo da je odluka o pravu glasa za Srbe u rasejanju naišla na opštu podršku svih članova Srpsko-kanadskog kongresa, jer su Srbi Kanade godinama zahtevali da im se to pravo omogući. Tom odlukom, kao i osnivanjem ministarstva za dijasporu, nova Vlada Srbije je pokazala želju da bude vlada saradnje sa svojim građanima van matice.

Objedinjavanje dijaspore

Inicijativni odbor Srpsko-kanadskog kongresa je udruženje srpskih organizacija čiji članovi već određeno vreme sastavljaju osnovne ciljeve i smernice ove buduće srpske institucije i rade na objedinjavanju napora Srba u Kanadi da budu zastupljeni kao jedinstvena zajednica, kako prema kanadskim vlastima i institucijama, tako i prema domovini.

U cilju uspostavljanja konstruktivnog dijaloga i saradnje želimo da predložimo Vladi da razmotri sledeće predloge:
1. Doneti odluku po kojoj bi se u spisak državljana Srbije (i Crne Gore) vratili svi oni kojima je to državljanstvo bespravno oduzeto nakon Drugog svetskog rata;
2. Jasno definisati uslove pod kojima državljani imaju pravo da glasaju;
3. Početi sa definisanjem glasačkog postupka da bi se izbegle nepotrebne nesuglasice koje se mogu negativno odraziti, kako na izborni postupak, tako i na same rezultate izbora.
U saopštenju se naglašava da je Srpsko-kanadski kongres spreman da sarađuje u rešavanju svih pitanja koja se tiču prava i obaveza Srba u Kanadi i izražava nada da će novi zakon i druga rešenja vezana za Srbe van domovine označiti jedan novi i plodotvorniji vid saradnje matice i Srba u dijaspori.