Srpsko hrišćansko nasleđe Amerike

Srpsko hrišćansko nasleđe Amerike je monografija na 1000 strana, u punom koloru, u tvrdom povezu, sa preko 900 kolor reprodukcija najznačajnijih istorijskih ličnosti, crkava, manastira, fresaka, ikona i drugih umetničkih i istorijskih predmeta. Sadrži tekstove istaknutih istoričara, teologa, umetnika i drugih pisaca.

U naučnom, kulturnom, umetničkom i istorijskom pogledu, uz obilje nepobitnih istorijskih činjenica i bogati ilustrativni materijal, ova monografija dokumentuje istorijski i duhovni identitet srpskog naroda u Americi i služi kao znamenje svima nama i svim budućim generacijama Srba i Srpkinja da, uprkos svim istorijskim iskušenjima, osiguraju trajanje svog nasleđa.

Na osnovu raspoloživog materijala iz arhivske građe prikazan je život i rad srpskih pravoslavnih eparhija, crkveno-školskih opština, parohija o drugih organizacija u Americi i Kanadi.

Naši iseljenici u Americi i Kanadi sačuvali su hrišćansku veru i svest da pripadaju srpskom narodu zahvaljujući svojoj Crkvi. Osnivanjem parohija na najlepši način su ovenčali saborno stremljenje naših predaka doseljenih u Novi svet. Osećali su i znali da odanost Crkvi i neposustala borba za izgrađivanje zajednice i ugrađivanje u njen organizam daleko nadmašuje lične interese i aspiracije.

Srbi su podizali crkve i škole, pokretali mesečne listove, organizovali horove i ženske dobrotvorne organizacije, otvarali svoja groblja i sejali svoje kosti na prostranstvima Amerike i Kanade.

Posebnu vrednost knjige The Serbian Christian Heritage of America čini njena dobra kompozicija prilagođena standardima zapadne, prvenstveno anglosaksonske publike, čime je predstavljeno živo svedočanstvo o istrajnom nastojanju Srpske prvoslavne crkve da stvori izuzetnu duhovnu i materijalnu kulturu i sačuva hrišćansko nasleđe Amerike.

Original Article