Srpski kulturni savez Švajcarske

Kad se nakon skoro 11 godina postojanja Srpskog kulturnog saveza Švajcarske podvuče crta, dolazi se do izvanrednih rezultata. Ova najznačajnija srpska organizacija u tom delu Evrope pod svojim krovom okuplja preko 40 klubova koji se bave kulturom i sportom, a u sastavu SKSŠ su folklorni, fudbalski, šahovski i kuglaški savezi, sektor za humanitarnu pomoć i menadžment, kao i organizacija mladih. Svim članovima SKSŠ je zagarantovana autonomija u radu, ali i pomoć kad je to potrebno od krovne organizacije. Pored niza asocijacija i udruženja, mnogi pojedinci takođe učestvuju u radu Saveza, koji je član Migracionog foruma za strance, sa dvadesetak svojih predstavnika. SKSŠ ostvaruje dobru saradnju i sa Komisijom za strance pri Vladi u Bernu, kao i sa drugim etničkim grupama koje u Švajcarskoj žive. Pošto se informisanju posvećuje velika pažnja, SKSŠ izdaje mesečni list “Reč”, ima svoj radio i internet prezentacije.

Inicijativa iz Beograda da se u Švajcarskoj organizuje Skupština dijaspore je u prvi mah, po rečima predsednika SKSŠ Tomislava Perića, primljena kao pozitivna. Međutim, vremenom se došlo do zaključka da krovno udruženje Srba u novoj organizaciji ništa ne bi dobilo, pa je članstvo odlučilo da po tom pitanju ostane na narginama događaja.
” Mi smo nudili pomoć u organizovanju Skupštine dijaspore, ali ne po konceptu ambasade, nego na osnovu realnog stanja među Srbima u Švajcarskoj. Skrenuli smo pažnju nadležnima da treba rešavati nagomilane zahteve dijaspore, kako bi se zaslužilo poverenje naroda. Naglašavam da nije pravo glasa jedini problem, nego da ih ima još puno. Kad smo uvideli da sve ide u pravcu biranja i postavljanja poslušnih, odbili smo da uzmemo učešće u toj farsi, ispričao nam je Tomislav Perić.

članovi SKSŠ ističu da je formiranje Skupštine dijaspore nepotrebno traćenje vremena jer ambasada nije uspela da tim projektom animira masu. Oni kategorično tvrde da Srbe iz Švajcarske ne mogu zastupati petnćstak ljudi nepoznati široj javnosti, a podobni vlastima u Beogradu. U SKSŠ složno kažu da je toj grupici ljudi legalitet dala samo ambasada, ali da legitimnost nisu dobili od 150.000 Srba, koliko ih u Švajcarskoj živi.
” Ja sam javno poručio ambasadoru naše matice u Švajcarskoj, gospodinu Dragoljubu Popoviću, da drži ruke dalje od klubova i udruženja, jer mi ne želimo da nas u njihovoj antisrpskoj organizaciji postavljaju na osnovu podobnosti. Neka to rade sa svojim pionima, a sa nama se može sarađivati samo na principima uzajamnog poštovanja. SKSŠ je od svog osnivanja do danas mnogo rada i vremena uložio u prevazilaženje podela među Srbima i nećemo dozvoliti, a još manje učestvovati u stvaranju novih razdora mežu našim narodom. Dosta je bilo podela po principu “partizani i četnici”, mnogo nas je to koštalo i zato ćemo se suprostavljati svim snagama novim pokušajima rasrbljavanja Srba, temperamentno nam je ispričao Tomislav Perić, predsednik Srpskog kulturnog saveza Švajcarske.

Ideja vodilja u radu SKSŠ je očuvanje srpskih korena, nacionalnih svetinja i sloge. Klubovi i asocijacije koji čine ovu organizaciju nisu politički obojeni i protive se nametanju bilo kakvih stranačkih obeležja koja dolaze iz otadzbine. Saradnju sa maticom, naravno, žele, a trenutni trend koji zastupa ambasada, po instrukcijama iz SMIP-a, ne doživljavaju kao nešto što može da traje i da na duže staze ugrozi odnose Srba iz Švajcarske sa Srbijom i Crnom Gorom.