Srpske škole i dalje bez registracije, većnici SDSS-a ponovo napustili sednicu

Zahtev za prenos osnivačkih prava nad osnovnim školama Borovo, Negoslavci i Markušica da bi se ove škole konačno registrovale kao manjinske podnele su tri opštine još 2015. godine , ali županijske vlasti ne žele ovaj zahtev ni da uvrste na dnevni red. Županijski većnici Samostalne demokratske srpske stranke zbog toga su napustili prošlu sednicu, a tako je bilo i na jučerašnjoj sednici.

Nakon napuštanja županijske skupštine izdano je i saopštenje kojeg potpisuju predsednik županijske organizacije SDSS-a Dušan Jeckov i predsednik Kluba većnika SDSS-a u županijskoj Skupštini Vinko Lazić.

Saopštenje prenosimo u celosti:

– Ni na poslednjoj održanoj Skupštini Vukovarsko-sremske županije, nije uvažen predlog Kluba većnika SDSS da se u dnevni red uvrsti i raspravlja o zahtevu opština Negoslavci, Borovo i Markušica za prenos osnivačkih prava nad osnovnim školama koje deluju na njihovom području.

Sa poslednje održane sednice Skupštine u septembru, ostala je obaveza upravnih tela Vukovarsko-sremske županije da u najskorijem i razumnom vremenu, ne dužem od 30 dana, obaveste većnike SDSS-a o preuzetim radnjama po tom pitanju i dostave pisani dokument u kojem će potvrditi i uveriti nas da postupaju po zahtevima, a želeći iznaći pozitivno rešenje.

Međutim, to se nije ostvarilo i utisak je da Županija na sve načine izbegava postupiti u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te doneti Odluku o prenosu osnivačkih prava.

Usled toga, a zbog značaja ovog pitanja za sve uključene u obrazovno vaspitni proces na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, većnici SDSS i zamenik župana iz redova pripadnika srpske zajednice Đorđe Ćurčić bili su prinuđeni napustiti sednicu Skupštine.

Da podsetimo, Zahtevi za prenos osnivačkih prava podneseni su početkom 2015. godine , u skladu sa čl.96.st.3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, po kome je Skupština VSŽ bila dužna doneti odluku o prenosu osnivačkih prava u roku od 60 dana.

U trogodišnjem periodu i pored svih nastojanja i aktivnosti većnika SDSS i drugih institucija srpske nacionalne manjine, kao i pozitivnog mišljenja Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora, Skupština VSŽ, usled nedostatka političke volje nije željela o ovom raspravljati i postupiti prema Zakonu.

Kako je reč o vrlo važnom pitanju, Klub većnika SDSS će, u saradnji sa ostalim institucijama srpske zajednice, nastaviti raditi na rešavanju ovog problema – navodi se u saopštenju.

The post Srpske škole i dalje bez registracije, većnici SDSS-a ponovo napustili sednicu appeared first on srbi hr.

Original Article