Srpska pravoslavna crkva u Buenos Ajresu proglašena za mesto od kulturnog interesa

Ambasada R Srbije obaveštava da je Skupština grada Buenos Ajresa 11.07. o.g. donela odluku da crkvu “Natividad de la Virgen” u ulici 15. Novembar 1889, proglasi za mesto od kulturnog interesa za grad Buenos Ajres

Original Article