Sloboda?

Za koncept, tekst i izvođenje predstave Sloboda je najskuplja kapitalistička reč zaslužne su Maja Pelević i Olga Dimitrijević.

Koreografiju je radio Igor Koruga, muziku Anja Đorđević, kostim Ljiljana Dragović, video montažu Deana Petrović.

Dramaturškinja volonterka je Jasna Jasna Žmak, izvršna produkcija Dragana Jovović i Jovana Janjić, organizacija Olivera Kecojević.

 O predstavi

Predstava je inspirisana istraživanjem i putovanjem autorki u najizolovaniju zemlju na svetu koja i dalje pobuđuje pažnju i osudu ostatka sveta – Severnu Koreju, i preispituje ideju slobode u doba sve većeg globalnog nadzora.

Publika će imati priliku da prisustvuje jedinstvenoj turističkoj turi kroz zemlju koja se danas i dalje smatra najvećom babarogom „demokratskog sveta“, kroz koju se otvara pitanje slobode i neslobode u današnjem društvu.

Predstava postavlja pitanja kolika su ograničenja našeg mišljenja, uslovljenog stalnim propagandama i kontekstom iz koga dolazimo? Koliko je pojam slobode relativan i određen društveno-kulturnim kontekstom? Da li je vidljivi kult ličnosti gori od nevidljivog kulta kapitala? Šta nam Severna Koreja – poslednji ostatak Hladnog rata – govori o našem, „slobodnom“ Zapadnom svetu?

Da li je jedini način da se izbegne imperijalna dominacija posedovanje atomske bombe i opštenarodne odbrane? Da li socijalističko uređenje nužno mora da bude i totalitarno? Predstava se suočava sa mogućnostima i nemogućnostima da govorimo o jednoj zemlji van našeg kulturnog i političkog koda.