SLAVA MITOLOGIJA I OBIČAJI

Mitologija govori da su u slovenskim verovanjima likovi paganskih bogova pod uticajem hrišćanstva promenili imena, ali su zadržali svoju zaštitničku funkciju. Primanjem hrišćansva, u obrednom folkloru (koledarskim, žetalačkim pesmama i sl.)

The post SLAVA MITOLOGIJA I OBIČAJI appeared first on Srpska Televizija USA.

Original Article