Sklapanje braka stranaca u Nemačkoj

često je veoma teško za strance da sklope brak u SR Nemačkoj. Nije se mnogo poboljšalo otkad se pravo za brak 1998. promenilo. Samo sklapanje braka u opštini nije toliko teško, dok su pripreme i prijava su veoma problematični. Kad se verenici prijave s namerom da sklope brak, onda saznaju koji su sve dokumenti za to potrebni.

Puno stranaca ima osećaj da se od njih zahtevaju dokumenti koji nisu potrebni, ali potrebna dokumentacija zavisi od statusa i koje državljanstvo stranac ima. Matičar mora da prekontroliše status stranca, tako piše u 76 Abs. 4 AuslG. Ta kontrola se vrši da bi se moglo ustanoviti ko ima nameru da ostane ilgelno u SR Nemačkoj. Stranac koji ima takvu nameru mora da računa s tim da će biti kod Auslanderbehorde prijavljen. U tom slučaju dozvola za brak neće biti data. Potrebna dokumentacija zavisi od državljanstva verenih.

Znači, potrebni su različiti dokumenti, koji dokazuju koje državljanstvo verenik ima. To može ,na primer, da bude pasoš ili ličnakarta. Kod stranaca koji su podneli zahtev za Asyl je dovoljno ako predlože od Bundesamta ili Auslanderbehorde overenu fotokopiji pasoša. Jer matičar mora da proveri mogućnost da li je verenik u stanju da vodi brak i mora da proveri razlog za sklapanje braka.
Oboje zavisi od prava države kojoj pripadaju verenici. Jer pretpostavke za sklapanje braka se orijentišu po pravu te države (Art. 13 Abs. 1 EGBGB).

Ako neko od verenika ima više od jednog državljanstva, onda važi pravo države kojoj se verenik najviše oseća približen (art. 5 Abs. 1 EGBGB). Ako verenik nema nikakvo državljanstvo, ako je stranac bez domovine, ako je izbeglica na Asylu ili ako se ne može ustanoviti njegovo poreklo, onda se upotrebljava pravo države u kojoj ta osoba živi, savetuju u Advokatskoj kancelariji Kargl-Gorev-Drozd.