Šešir moj, šešir moj…

U Beču je u organizaciji udruženja Bečkih poeta na čijem je čelu Mirel Tomas, a na predlog Bojana Pandurovića, u restoranu Beograd održana prva Šeširijada.

Restoran je asocijacija na glavni grad matice, a i naziv Šeširijada dobila je po ugledu na skadarlijsku Šeširijadu, koja će se održati 16. jula 2016. u Skadarliji, u Beogradu.

Na Šeširijadi su recitovani stihovi Đure Jakšića, jednog od najvećih naših pisaca romantičara.

„Birani su najlepši šeširi i sve je proteklo veselo uz muziku i prelepe stihove. Nadam se da će ova manifestacija prerasti u tradiciju“, kaže za Program za dijasporu RTS-a Bojan Pandurović.