SASTANAK SAVEZA FOLKLORNIH ANSAMBALA U ŠVAJCARSKOJ

Savez srpskih-kulturnoumetničkih društava Švajcarske je već prvih dana 2007. godine u Lucernu održao svoju prvu ovogodišnju sednicu. Na dnevnom redu skupa koji je vodio Dragan Lukić, predsednik Saveza, našla su se mnoga značajna pitanja: organizacija Smotre folklora koja je zakazena za 25. mart 2007. godine u Dietikonu, u organizaciji KUD „Kolo“ – Baden, bilo je reči o švajcarskoj smotri dečjih ansambla 12. maja u Roršahu (u organizaciji KUD „Vuk Stefanović Karadžić) te o organizaciji seminara srpskih narodnih igara u Švajcarskoj. Lepa je i vest da je od ove sedmice Savez bogatiji za još jednog člana – KUD „Sveti Sava“ iz Altštetena koji postoji tek jednu i po godinu.
U diskusiji po postavljenim tačkama dnevnog reda, diskutovalo se veoma otvoreno i argumentovano, a o bitnim pitanjima odluke su se donosile glasanjem.

Svi učesnici skupa su se složili da treba učiniti dodatni napor da sala za Smotru švajcarskih folkornih ansambala bude funkcionalna i da u delu prostorije gde nastupajudruštva ne bude stolova već samo stolice, kao za koncert. Bilo je, doduše i mišljenja da će na ovaj način biti manji priliv novca, ali je prevladao stav da će učesnici time ipak imati veću pažnju i osećati se bolje. Sala će koštati, čulo se na skupu, gotovo sedam hiljada franaka, bez ozvučenja. Savez će pokriti polovinu troškova. Dakle prvi put će biti sala kao za koncert i ako se ne pokriju troškovi, moraće se naći druga rešenja.

Dečja smotra

Švajcarska Smotra dečjih ansambl koji će se održati 12. maja u Roršahu, kako rekoše njihovi predstavnici, članovi KUD-a „Vuk Karadžić“ imaće isti žiri kao i prošle godine, a za sve ostalo ima još vremena da se isplanira.

A za prijave na učešće na ovoj smotri, kako reče predsednik Saveza Dragan Lukić, neće se uzimati u obzir one koje stignu posle 27. februara ove godine,
– Nećemo gledati da li je u pitanju, primera radi, „Kolo“ iz Badena ili neko tek osnovano društvo, pravila će morati svi da poštuju – bio je kategoričan predsednik.
Bilo je reči o održavanju seminara srpskih igara u Švajcarskoj.

Bez „vozikanja“ žirija

Kad se povela diskusija o sastavu žirija na Smotri i njihovim honorarima, rečeno je da „pošto dolaze iz Srbije, normalno je da im se plate avionske karte, ishrana i smeštaj, ali neće biti nepotrebnih plaćanja računa i vozikanja taksijem“ . Što se konkretnih imena tiče dogovoreno je da u sastav ne mogu ulaziti oni koji su pojedinim društvima pomagali u koreografiji ili muzici.

„Bilo bi potrebno“, čulo se na skupu, „da svi učesnici žrtvuju nedelju dana od odmora ili dve subote i nedelje i još dva dana u nedelji.“
To su sve predlozi oko kojih se nije moglo odmah dogovoriti. Sledeći sastanak, 4. marta u Bazelu, pored ostalog će obuhvatiti upravo i tu temu.