Sastanak generalnog konzula Ivane Stojiljković sa generalnim direktorom regionalne bolnice Cattinara, dr Antoniom Pođana – inicijativa zdravstvene saradnje

17.februar 2020. godine

U ponedeljak, 17.februara, generalni konzul I.Stojiljković i srpski lekar, dr Veljko Đenadić (član Srpskog lekarskog društva za međunarodnu saradnju, spec.ortopedske hirurgije i traumatologije), sastali su se sa generalnim direktorom regionalne bolnice Cattinara, doktorom Antoniom Pođana (Antonio Poggiana) sa inicijativom unapređanja saradnje regionalnih zdravstvenih centara Srbije i Italije.

Pre svega se GK Stojiljković zahvalila na odličnoj dosadašnjoj saradnji i podsetila da R. Italija pruža snažnu stručnu i materijalno-tehničku pomoć Srbiji u oblasti zdravlja i zdravstvene zaštite sa ciljem da Srbija dostigne nivo zdravstvenog sistema najrazvijenijih zemalja EU, pre svega kroz razmenu iskustva i prakse kao i učešće na brojnim naučnim skupovima i simpozijumima. Takođe ta saradnja se ogleda i kroz oblast nauke i naučno istraživačkog rada Srbije i Italije, jer se čak 40% projekata odnosi upravo na oblast zdravstva.

Stojiljković je navela i sve važeće memorandume i protokole o saradnji u ovoj oblasti, kao i to da je srpski ministar zdravlja, dr Zlatibor Lončar, u poslednje vreme podigao saradnju Srbije sa brojnim italijanskim regijama na najviši nivo, zbog čega je važno da i regija FVĐ, u kojoj živi veliki broj naših državljana, bude među njima.

Generalni direktor bolnce, pod čijom nadležnošću su i opšte bolnice u Monfalkoneu i Gorici je veoma otvoreno prihvatio ovu inicijativu. Govorio je o oblastima u kojima nose najviše rezultate na nivou Italije (kardiohirurgija sa kardiologijom i radiološka dijagnostika) kao i onim koje i sami moraju da unaprede, kao što je ortopedija.

S obzirom da ova bolnica zahteva najviši nivo stručnosti i organizacije, imaju potpisan protokol o saradnji sa tršćanskim Univerzitetom. Danas su jasno definisane strukture kojima upravlja bolnica i druge, kojim upravljaju profesori- asistenti Medicinskog fakulteta.

U daljem razgovoru usledila je razmena iskustva dva lekara u određenim oblastima, posebno u ortopediji.

Direktor Antonio Pođana je pokazao veliko interesovanje da se ova saradnja realizuje što pre zbog čega je predložio i preuzeo na sebe organizaciju da se sledeći sastanak obavi sa rektorom tršćanskog Univerziteta, prof. dr Roberto di Lenardom, koji je doktor maksilofacijalne hirurgije i koji bi želeo da se uključi u saradnju dve države, na univerzitetskom niv

Original Article