Prijem Konzularnog kora u Prefekturi povodom inauguracije nove kalendarske godine

16. januar 2020. godine

U četvrtak, 16. januara, u Svečanoj sali Prefekture organizovan je prijem Konzularnog kora nadležnog za regiju FVĐ, kojem je prisustvovala i generalni konzul Ivana Stojiljković.

Prijemu su, pored diplomata, prisustvovali i gradonačelnik Trsta Roberto Dipjaca,zamenik predsednika regije FVĐ- Pierpaolo Roberti, kvestor Trsta Petronci, kao i svi najviši predstavnici karabinjera, policije, vatrogasaca, pomorske, pogranične i finansijske policije.

Prefekt Valerio Valenti je poželeo svima uspešnu novu godinu i istakao da prisustvo stranaca u Trstu raste ali da su produktivni i dobro integrisani u društvo. Prema poslednjem popisu u Trstu je 22.783 srtranaca od kojih je, prema rečima Prefekta, najbrojnija zajednica Srba.

Prefekt Valerio je posebno naglasio da Trst, pored svih ovih migracionih tokova, ima važan priliv i prisustvo istraživača i studenata.

Nakon Prefekta prisutne su pozdravili gradonačelnik Roberto i zamenik predsednika regije FVĐ- Pierpaolo Roberti, ponovo pominjući srpsku zajednicu, kao najbrojniju, uz izvinjenje ostalim predstavnicima manjina u gradu Trstu, ističući da Srbe ne smatraju strancima već „Tršćanskim Srbima“, kao i da su zadovoljni što je integracija svih prisutnih manjina i međusobna saradnja, na najvišem nivou.

Nakon ovoga usledilo je tradicionalno zajedničko fotografisanje i svečani ručak.

Original Article