Prevara oduzima državljanstvo

Naš čitalac je pet godina u braku sa švajcarskom državljankom i uskoro na osnovu toga treba da dobije i švajcarsko državljanstvo i pasoš, pa ga interesuje da li bi to u slučaju razvoda mogao da izgubi.

Stranac koji na takozvani „olakšani“ način dobije švajcarsko državljanstvo (Erleichterte Einbürgerung), mora da vrati švajcarski pasoš ako ubrzo po dobijanju državljanstva podnese zahtev za razvod od švajcarske supruge i ako je švajcarske vlasti zavarao takvim sklapanjem braka.

Zakon traži od stranaca koji na „olakšani način“ dobiju državljanstvo, da ukupno pet godina žive u Švajcarskoj u bračnoj zajednici sa švajcarskim državljaninom ili švajcarskom državljankom. Preduslov je, naravno, da ta bračna zajednica podrazumeva zajednički život. U momentu donošenja odluke o prijemu u državljanstvo partneri moraju da žive zajedno u bračnoj zajednici.

Sumnja se stvara ako ubrzo nakon dobijanja državljanstva usledi rastava ili razvod braka. Ako bi stranac, na primer, ubrzo po dobijanju švajcarskog državljanstva podneo zahtev za razvod braka kako bi se, zatim, recimo, venčao sa ženom sa kojom ima zajedničku decu u inostranstvu, takav slučaj bi se smatrao ciljanom prevarom službi koje dodeljuju državljanstvo, što je kažnjivo i zbog čega se pasoš oduzima.