Postupak za razvod braka

Mnogi bračni parovi posle izvesnog vremena konstatuju da je njihov brak u krizi i da je jedini izlaz iz te krize rastava braka. U toj situaciji neophodno je promišljeno i staloženo delovanje.
U SR Nemačkoj je za zahtev o rastavi braka neophodna konsultacija advoakta, koji vas zastupa pri parničnom i vanparničnom postupku. Predstavljajući vam tok parničnog postupka pri rastavi braka koji se vodi pred sudom, želimo da vam ublažimo neizvesnost perioda kroz koji prolazite.
Brak se razvodi pred nadležnim sudom, a sam postupak razvoda braka se može pokrenuti advokatskom tužbom ili sporazumnim predlogom za razvod braka. Brak može biti razveden samo ako je bračna zajednica propala i supružnici više nisu spremni da nastave bračnu zajednicu. Smatra se da je bračna zajednica propala ako supružnici godinu dana žive razdvojeno.
Sam parnični postupak pred sudom traje neko vreme, što je uzrokovano zakonskom obavezom suda da izjednači penziona prava supružnika (Versorgungsausgleich). U parničnom postupku o rastavi braka sud odlužuje samo o razvodu braka i izjednačenju penzionih prava supružnika. Sve ostale posledice rastave braka, kao na primer podela zajedničke imovine, starateljstvo nad maloletnom decom, obrađuju se samo po posebno postavljenom zahtevu.
Podaci koji su neophodni da bi se pokrenuo parnični postupak o rastavi braka su gde i kada je brak sklopljen (izvod iz matične knjige venčanih), da li supružnici imaju maloletnu decu (izvodi iz matične knjige rođenih), tačan datum od kada supružnici žive razdvojeno, poslednje tri platne liste mesečnih primanja i aktuelne adrese supružnika – objašnjavaju u advokatskoj kancelariji Kargl Gorev Drozd iz Frankfurta.