Pomoć industriji ili pojedincu?

Nedavno je Savezna Vlada, u cilju stimulacije pre svega građevinske industrije, donela odluku da se, pod određenim uslovima može dobiti 25.000 dolara za izgradnju ili renoviranje stambene jedinice.

S obzirom na to da su kriterijumi koji se moraju ispuniti da bi aplikacija bila uspešna prilično strogi, stiče se utisak da je ta mera manje namenjena za pomoć onima koji renoviraju, a više za građevinsku industriju.

Interesantno je da se pravi razlika između nekoga ko ima državljanstvo i nekoga ko ima stalni boravak, što je na neki način znak da mera i nije toliko ekonomska koliko se na prvi pogled čini. U svakom slučaju, svaka stimulacija privredi je dobrodošla.

Dalji kriterijumi za ovu finansijsku pomoć se svode na maksimalan godišnji prihod od 125.000 dolara za pojedinca, odnosno do 200.000 dolara kombinovano za porodicu, kao i za vrednost objekta na kojem se vrši renoviranje odnosno izgradnja.

Dakle, ukupna vrednost nekretnine, zajedno sa pripadajućim zemljištem ne sme preći iznos od 750.000 dolara ukoliko želite da se kvalifikujete, a u slučaju renoviranja, krajnja vrednost objekta koji se renovira ne može biti veća od 1,5 milion.

Nekoliko različitih paketa

To je u principu korektan kriterijum, ali činjenica je da ukupna vrednost renoviranja mora biti veća od 150.000 dolara na neki način diskvalifikuje sve one koji su možda mislili da mogu dobiti 25.000 od države za renoviranje, što je manje od navedenog minimuma.
Takođe, postoji i vremenski period u kojem se renoviranje može raditi, a to je od 4. juna do 31. decembra ove godine. Dakle, prilično je restriktivno i sa tog aspekta, a isključuje renovacije započete pre tog datuma. Prilično je obeshrabrujuća i činjenica da morate angažovati ovlašćenu građevinsku organizaciju sa licencom, dakle ne možete da radite sami, čak i ako znate kako…

Dalja restrikcija se odnosi na to da se ne kvalifikujete za pomoć države ukoliko dograđujete bazen, teniski teren, odvojenu garažu. Dobro je da su barem kupatilo i kuhinja uključeni. Stiče se utisak da je ideja da se ovim potezom više pomaže građevinskoj industriji, nekim većim kompanijama nego običnom, prosečnom čoveku.

S obzirom na to da su se mnogi na neki način razočarali, jer im se u prvi mah činilo da bi za renoviranje mogli dobiti značajnu pomoć, ipak treba napomenuti da država ima nekoliko različitih paketa stimulacije za kupce nekretnina.

Možda je najznačajnija stimulacija za kupce prve nekretnine koja varira od države do države, ali je značajna. Tu moramo dodati i popuste na porez na prenos apsolutnih prava (poznati ”stamp duty“) upravo za prve kupce, kao i savezni program koji se odnosi na depozit za one koji kupuju prvi puta nekretninu.

Cene se “dobro drže”

Ovaj program vam omogućava da izbegnete plaćanje premije osiguranja kredita iako nemate 20% depozita. Dakle, pod određenim uslovima možete proći samo sa 5% depozita bez troškova osiguranja. Treba pomenuti i postojanje programa za korišćenje dela penzionog fonda za kupovinu nekretnine.

Sve ovo bi ipak trebalo gledati u svetlu najnovijih zaoštravanja kriterijuma odobravanja kredita kod banaka, što se skoro svakodnevno najavljuje, a mnogi ljudi su već osetili da su banke značajno pooštrile kriterijume dodele stambenih kredita.

Što se sumornih najava tiče, njih ne manjka kada su cene nekretnina u pitanju, ali kako sada stvari stoje, narodski rečeno cene se ”dobro drže“, ali to je pre svega zbog relativno smanjene ponude, a konstantne, ali ipak ograničene potražnje.

Ograničene zbog činjenica da stranci ne kupuju kao pre nekoliko godina kao i usled povećanja nezaposlenosti. Ove i sve druge teme vezano za stambene kredite svakako treba da prodiskutujete sa ličnim bankarom ili brokerom.

Чланак Pomoć industriji ili pojedincu? се појављује прво на Vesti online.

Original Article