Podrška Fondu dijaspora za maticu

16

Članovi Fonda dijaspora za maticu obavestili su predsednika Aleksandra Vučića o ukupnom radu udruženja prethodnih godina, a prema rečima dr Miloja Milićevića, predsednika Fonda, razgovor je bio prisan i vrlo sadržajan. Aktuelizovana je inicijativa za podizanje srpskog memorijalnog centra i stvaranje Srpskog doma u Beogradu.

“Srpski dom bi bio vrlo značajan kada bi se otvorio u prestonom gradu, bio bi sinonim naše roditeljske kuće koje bi bio i mesto susreta rasejanja i matice u svim vidovima našeg delovanja: i privrednom, i socijalnom, kulturnom, sportskom”, kaže dr Miloje Ž. Milićević.

U fokusu pažnje zasedanja skupštine Fonda jedna od tema bila je i predstojeće pisanje Deklaracije o opstanku svih Srba u svetu, inicirano od strane predsednika Vučića, koja se prevashodno odnosi na regione, ali i na sve delove sveta u kojima živi srpski narod.

Profesor dr Milivoje Pavlović, jedan od osnivača fonda, pored ostalog je istakao da bi suštinski bilo važno da se u tekstu deklaracije definiše srpski duhovni i kulturni prostor, koji nikako ne može biti omeđen sadašnjim granicama Srbije, Dakle, da se afirmišu i zaštite – srpsko duhovno biće, srpski jezik i srpska kultura.

“Imali smo inicijativu za stvaranje jedne srpske knjige u kojoj bi bilo sadržano sve šta smo mi Srbi, a mi smo to nazvali Srboslov, dakle knjiga koja govori o Srbima”, kaže za RTS Miloje Ž. Milićević.

Fond dijaspora za maticu osnovan 1999. godine prilozima srpske dijaspore i prijatelja srpskog naroda. Od osnivanja pre 18 godina do danas u humanitarne potrebe uložio je oko 7 miliona evra za obnovu najugroženijih područja i zbrinjavanje ljudi, kako u matici tako i u delovima regiona.

Iz Fondacije Sanja Milenković i dalje se stipendraju talenti iz matematike i tehničkih nauka.

“Nadamo se da ćemo i dalje uspešno raditi, pogotovo uz podršku koju smo dobili od predsednika Vučića i koja će verovatno uslediti i sa drugih nivoa i drugih institucija Republike Srbije”, rekao je Živadin Jovanović, potpresednik Fonda dijaspora za maticu.

Na sednici upravnog odbora Fonda, koji je prethodio skupštini, podnet je izveštaj Nadzornog odbora u kojem je ocenjeno da je poslovanje udruženja u prethodnoj godini bilo u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima.

Tradicionalno je otvorena i izložba Mostovi…dijaspora – matica, koja najbolje ilustruje retrospektivu rada Fonda dijaspora za maticu.

Fond dijaspora za maticu nastaviće i u narednoj godini svoju misiju prioritetima i to: doprinosom u rešavanju humanitarnih problema, zbrinjavanjem žrtava etničkog čišćenja i progona Srba i očuvanjem nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda. Verujemo da će i osnivanje Srpskog doma širom otvoriti vrata Srbima iz rasejanja u cilju jačanja veze sa maticom.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1526/srbija-na-vezi/2866089/podrska-fondu-dijaspora-za-maticu.html

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here