Početak izrade Predloga Strategije očuvanja odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu

Danas su se ministar za dijasporu Srđan Srećković, državni sekretar Miodrag Jakšić i sekretar Ministarstva Aleksandra Kojić sastali sa predstavnicima nevladinih organizacija, kako bi zajedničkom saradnjom priredili Predlog Strategije očuvanja odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu. Ova Strategija utvrdiće stanje i mere koje treba preduzeti za poboljšanje položaja i zaštitu prava i interesa pripadnika dijaspore i Srba u regionu, očuvanje nacionalnog identiteta, unapređenje ekonomske saradnje matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu, poboljšanje imidža Srbije, kao i jedinstveni nastup naše nacionalne zajednice pred vlastima stranih država.

Ministar za dijasporu je upoznao prisutne o dosadašnjim rezultatima Ministarstva i pitanjima koja će biti regulisana Strategijom. Tokom dvočasovne diskusije postavljeni su okviri budućeg delovanja i potpisan je Protokol o saradnji između Ministarstva za dijasporu i svih relevantnih nevladinih organizacija za ovu oblast.

Protokol su potpisali predstavnici sledećih nevladinih organizacija: čedomir Antić, Napredni klub; Ljiljana Ubović, Beogradski fond za političku izuzetnost; Milan Parivodić, Aleksandar Novaković, Moderna Srbija; Miljenko Dereta, Miladin Kovačević, Građanske inicijative; Željka Martinovski, Nova srpska politička misao; Zoran Vučić, Marko Blagojević, CESID; Predrag Marković, Društvo istoričara Srbije; Dušan Janić, Forum za etničke odnose; Srbobran Branković, Slavka Drašković, Kongres srpskog ujedinjenja; Maja Bobić, Evropski pokret u Srbiji; Aleksandar čotrić, Republička agencija za negovanje tekovina Ravnogorskog pokreta; Živadin Jovanović, Beogradski forum za savet ravnopravnih, Adrijana Krstić Mladenović, Hrišćanski kulturni centar.