Početak izrade Predloga Strategije očuvanja odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu

61

Danas su se ministar za dijasporu Srđan Srećković, državni sekretar Miodrag Jakšić i sekretar Ministarstva Aleksandra Kojić sastali sa predstavnicima nevladinih organizacija, kako bi zajedničkom saradnjom priredili Predlog Strategije očuvanja odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu. Ova Strategija utvrdiće stanje i mere koje treba preduzeti za poboljšanje položaja i zaštitu prava i interesa pripadnika dijaspore i Srba u regionu, očuvanje nacionalnog identiteta, unapređenje ekonomske saradnje matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu, poboljšanje imidža Srbije, kao i jedinstveni nastup naše nacionalne zajednice pred vlastima stranih država.

Ministar za dijasporu je upoznao prisutne o dosadašnjim rezultatima Ministarstva i pitanjima koja će biti regulisana Strategijom. Tokom dvočasovne diskusije postavljeni su okviri budućeg delovanja i potpisan je Protokol o saradnji između Ministarstva za dijasporu i svih relevantnih nevladinih organizacija za ovu oblast.

Protokol su potpisali predstavnici sledećih nevladinih organizacija: čedomir Antić, Napredni klub; Ljiljana Ubović, Beogradski fond za političku izuzetnost; Milan Parivodić, Aleksandar Novaković, Moderna Srbija; Miljenko Dereta, Miladin Kovačević, Građanske inicijative; Željka Martinovski, Nova srpska politička misao; Zoran Vučić, Marko Blagojević, CESID; Predrag Marković, Društvo istoričara Srbije; Dušan Janić, Forum za etničke odnose; Srbobran Branković, Slavka Drašković, Kongres srpskog ujedinjenja; Maja Bobić, Evropski pokret u Srbiji; Aleksandar čotrić, Republička agencija za negovanje tekovina Ravnogorskog pokreta; Živadin Jovanović, Beogradski forum za savet ravnopravnih, Adrijana Krstić Mladenović, Hrišćanski kulturni centar.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.