OSSI i Kostić zajedno na projektu reintegracije mladih povratnika

Kostić je, tokom sastanka sa predstavnicima OSSI, ukazao na činjenicu da ne postoji državna strategija za povratak studenata u matičnu zemlju, ali da je Odboru jedan od ciljeva da se kroz zakonski okvir olakša proces reintegracije svima koja žele da se vrate u maticu, kroz poreske olakšice, ali i kroz izmene i dopune Zakona o državljanstvu Srbije, kaže se u saopštenju.

Kostić je naglasio i da mesto direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu nije popunjeno, što se odražava i na trenutnu situaciju matične zemlje sa licima koja žive u inostranstvu.

Aleksandar Jakovljević, predsednik OSSI, istakao je da postoje brojni zakonski izazovi i regulative sa kojim se sreću oni koji žele da se vrate i rade u Srbiji.

On je naveo da je OSSI prošle godine u saradnji sa ENIC/NARIC centrom u Beogradu, olakšao proces priznavanja diploma stečenih u inostranstvu na nacionalnom nivou, za daleko manji novčani iznos od onog koji je za takvu vrstu usluge bio tražen.

Kostić je dodao da će pružiti pomoć u projektima OSSI, i naveo da će do kraja godine organizovati sednicu na kojoj će razgovarati o bližoj saradnji.