Osnivačka skupština Nacionalnog saveta Srba Slovenije

Očekuje se prisustvo znatnog broja članova Saveta, naših uglednih pripadnika srpske dijaspore u Sloveniji, stručnjaka iz različitih oblasti, kao i nekoliko predstavnika postojećih srpskih društava, saznajemo od Nikole Todorovića, predsednika Saveza srpskih društava Slovenije.

Tročlana delegacija osnivačke skupštine je povodom predstojećeg događaja nedavno boravila u Beogradu, gde su imali konstruktivne razgovore u Domu Narodne skupštine Republike Srbije sa predsednikom i potpredsednikom Odbora za dijasporu i Srbe u regionu i još nekoliko članova i drugih saradnika. razgovaralo se i u Ministarstvu spoljnih poslova, kao i u kabinetu Vlade Republike Srbije.

Najavljeno je prisustvo predstavnika različitih institucija Srbije, predstavnika Vlade Republike Srpske, kao i prisustvo visokih zvaničnika iz institucija Republike Slovenije.

Ako bude potvrđeno, budući Nacionalni savet trebalo bi da vodi:

1. mr Branislav Rajić, predsednik, poslanik u Državnom zboru RS i potpredsednik Odbora za spoljnu politiku i međunarodne odnos

2. prvi potpredsednik dr Biljana Žikić, stručni saradnik u Srpskom kulturnom centru Danilo Kiš, Ljubljana

3. drugi potpredsednik mr Viktor Kovačević, izvršni direktor Comtreide d.o.o, Ljubljana

4. sekretar Saveta trebalo bi da bude Nikola Todorović, dipl. pravnik