Ojačati veze među rasejanjem

ojacati-veze-medju-rasejanjem

Z. Mirković

Poseta Tirolu

Delegacija Saveza Srba u Austriji, na čelu sa predsednikom Mladenom Filipovićem, obišla je proteklog vikenda tri pokrajine – Tirol, Forarlberg i Salcburg. Tokom ovih poseta, Filipović i Aleksandar Matić sastali su se sa predstavnicima pokrajinskih zajednica i organizacijama u te tri pokrajine.

Uz srdačnu dobrodošlicu koju su priredili domaćini iz sve tri pokrajine i kroz konstruktivnu komunikaciju svi su pokazali spremnost na sveobuhvatan rad i realizaciju budućih projekata. Sastanak u Salcburgu održan je u prostorijama Generalnog konzulata Srbije uz prisustvo generalne konzulke Vere Vukićević, kao i oca Dragana, sveštenika iz Salfeldena, te Igora Miketića, predsednika Bokserskog saveza Austrije.

Prilika za dijalog

Članovi Upravnog odbora Saveza Srba posetili su i hram, koji je trenutno u izgradnji, u Kufštajnu, gde im je domaćin bio otac Mihail Gavrilović. Obe posete su pružile, kako ističu, dragocenu priliku za dijalogom i jačanje veza između Srba u Austriji, kao i definisanja jasnih ciljeva koji su za sveobuhvatnu dobrobit cele srpske zajednice u Austriji. Filipović ističe da posete pokrajinama imaju za cilj mapiranje srpskih udruženja i organizacija na nivou Austrije, i da Savez, koji ima novu upravu, predstavlja svoj program i ciljeve, a ujedno se informiše o problemima tamošnjih srpskih udruženja.

Ispred hrama u Kuftštajnu

“Radimo na sabiranju svih organizacija pri pokrajinskim zajednicama i želimo da napravimo strukturu funkcionisanja sa Savezom. Naš cilj je da Srbe okupimo oko zajednički definisanih ciljeva i strategija. Želimo da pomognemo u rešavanju postojećih problema unutar zajednica”, objasnio je on.

Oživljavanje zajednice

Filipović ističe da Savez teži da “oživi” zajednice koje su u stanju mirovanja, i ujedno ih podmladi.

“Savez neće biti neko ko će se mešati unutar organizacija, već želi da bude koordinator i nosilac najznačajnijih projekata koji su od nacionalnog interesa u Austriji. Jedan od prioriteta je da pruži podršku izgradnji kapaciteta udruženja i klubova da što efikasnije i efektivnije deluju u operativnom smislu u podršci našem narodu u Austriji. Zajednice i klubovi su ti koji su najbliži narodu”, dodao je on.

Radna atmosfera: Sastanak u Salcburgu

Naglasio je da će Savez raditi i na povećanju medijske vidljivosti srpske zajednice u Austriji, a namera je i da se poveća političko angažovanje Srba. Savez će, kaže, imati svoj portal na kojem će biti istaknute najave svakog kluba i zajednice, i izveštaji sa svakog događaja u Austriji sa ciljem podizanja vidljivosti Srba i njihovog umrežavanja.

“Nama kao Savezu su bitna i najmanja udruženja i obići ćemo sve klubove kako bismo se upoznali sa svima “, rekao je on.

Finansijska podrška

Filipović je ukazao da će Savez objaviti i registar institucija u Austriji, matici i EU, na osnovu kojeg svako udruženje, zajednica ili klub može aplicirati za finansijsku podršku. Pored toga, Savez želi da uključi i ljude koji su se bavili srpskim jezikom u Austriji kako bi definisali jasne ciljeve sprovođenja u delo dobijanja statusa srpskog jezika.

Ilija Tufegdžić, Aleksandar Matić i Mladen Filipović

Bez saradnje sa Šiderom

Potpredsednik Saveza Ilija Tufegdžić osudio je nedavni boravak predstavnika pojedinih klubova i udruženja iz Austrije u Briselu, na poziv poslanika Socijaldemokratske partije Austrije (SPO) u Evropskom parlamentu Andreasa Šidera.

“Pročitao sam da je bila održana ekskurzija u Brisel. Ne podržavam nijedan oblik saradnje sa Šiderom, koji napada srpske vlasti i nije nikada podigao glas u korist Srba, pa ni onda kada su napadani, proterivani i ranjavani na Kosovu. Ne želim da ulazim koji su razlozi zbog kojeg su neki predstavnici društava bili u Briselu kod Šidera, da li lični ili partijski interesi. Kao predstavnik Saveza Srba neću vređati nijednog Srbina koji pravi greške, a ovo je bila katastrofalna greška jer je Šider osoba koja je jasno antisrpski opredeljena. Ta ekskurzija svakako nije patriotski čin”, podvukao je on.

Detaljnije