Održana druga sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije

Analizirajući stanje u ovoj oblasti, predsednik Odbora Ivan Kostić predstavio je Program rada u u okviru kojega je akcenat stavljen na trenutne odnose dijaspore i matične države, navedeni su ciljevi koje bi trebalo realizovati, i naznačeno šta treba preduzeti kako bi se poboljšala saradnje Srba u regionu i Srba u dijaspori sa maticom.

Članovi Odbora su u konstruktivnoj diskusiji izneli neke predloge i sugestije, koje su prihvaćene, a odnosile su se na, kako je navedeno, ponegde „prestrogu“ terminologiju u Programu rada.

Polemisalo se oko toga da li je izgubljeno poverenje Srba iz dijaspore u maticu, kao i oko samog broja naših sunarodnika koji žive van zemlje.

Predsednik Odbora Ivan Kostić upoznao je prisutne sa pozivima koji su stigli Odboru za dijasporu i Srbe u regionu i predložio delegaciju koja će posetiti Ljubljanu, u kojoj će se održati konstitutivna skupština Nacionalnog saveta Srba u Sloveniji, kao i delegaciju za posetu Palama, u okviru koje će se održati Treća redovna konferencija: Srbi u regionu- položaj i perspektive.

Takođe, predložio je da se 6. oktobra u maloj sali Narodne skupštine održi tematska sednica Odbora, na temu zaštite kulture sećanja na srpske žrtve u ratovima i javno slušanje o Holokaustu i genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima, o čemu bi govorili Gideon Grajf izraelski istoričar Holokausta i Dušan Bastašić, predsednik Udruženja Jadovno.

https://youtu.be/0gNY30T1-Pw