ODJEK DOPISA INTERNET NOVINA SRPSKIH

– Intrige albanskih medija protiv Akademika Burovića –
Ima vremena što smo konstatirali da se mnogi dopisi INTERNET NOVINA SRPSKIH preštampavaju od drugih sajtova, listova, revija i časopisa, ne samo u originalu, na našem jeziku, već i u prevodu, na strane jezike. Ovaj odjek dokazuje vrednost, značaj ovih dopisa, jer – da nisu takvi – niko ih ne bi ni čitao, kamoli i da ih prenosi, Bože sačuvaj i da ih prevede na strane jezike.
Posebno nam je palo u oči da su upravo mnogi dopisi akademika, prof. dr. Kaplana Burovića imali tu čast da se sa našeg sajta prenose i preko drugih medija, pa i da se prevode na strane jezike. Njegove dopise, uzete sa našeg sajta, imate skoro po svim drugim sajtovima.
Koliko za primer navodimo sajt albanske dijaspore u Ulcinju (Crna Gora), zvani LAJME NGA ULQINI (znači VESTI IZ ULCINJA), koji je 15.IV.2009. godine preneo dopis Akademika Burovića CRNCI ULCINJA, objavljen u INTERNET NOVINE SERBSKE 30.XI.2008, gde je i prodiskutiran od albanskih protuha, koje nam se albanskim pravopisom zakleše u keca i u sveca da su čistokrvni Srbi. Pošto su se na našem sajtu demaskirali, nastavili su lajanje protiv Akademika Burovića na svom sajtu, gde su upravo zato i preneli taj dopis. I ne samo zato! Taj je dopis Redakcija propratila i jednom svinjarijom: Umesto da taj dopis proprate poznatom pesmom ulcinjskih crnaca Gušaraveli, propratili su je jednom posmrtnom pesmom albanskih Ulcinjana. Treba znati da su ovi Albanci i preko interneta pozvali svoje junake da pođu u Ženevu i da ga ubiju. U Ulcinj su više puta vršili na njega atentate, a preko interneta su mu opevali i opelo.
Na stranicama albanskog dnevnog lista MAPO, Tirana, 09. mart 2011. (Možete to videti na Web:www.mapo.al), dopis Akademika Burovića, obavljen od INTERNET NOVINA SRPSKIH dana 24.II.2011, pod naslovom O PORIJEKLU ILIRA – u vezi knjige Gojka Vukčevića, objavlen je pod naslovom Shqiptarët si kaukazianë, interpretimet e një akademiku malazez (Albanci kao Kaukazijanci, interpretacije jednog crnogorskog akademika).
Kako je već u svetskim razmerima poznato, Albanci (uzeto uopšte!) neprijateljski su raspoloženi prema Akademiku Buroviću. Posebno su tako raspoloženi i neki članovi redakcije tog lista, koji su od vremena, i preko štampe, intrigirali protiv našeg Akademika, pa i preko tog lista. Zato promena naslova njegovog napisa, posebno ono interpretacije jednog crnogorskog akademika ne izgleda nam slučajno, ponajmanje dobronamerno. Posebno kad se zna da Albanci, pod crnogorskim akademikom, podrazumevaju upravo Akademika Burovića. Tako da ispada kao da upravo ovaj, Akademik Burović, pretendira da su Albanci kavkaskog porekla. Kako se zna, naš Akademik se sa tom hipotezom ne slaže, jer je sasvim naučno dokazao od vremena da Albanci balkanske Albanije sa Albancima kavkaske Albanije nemaju nikakve genetičke veze.
Sutradan, znači 10. marta 2011, ovaj dopis se prenosi i od pomenutog sajta LAJME NGA ULQINI. Samo što su ovi napravili još veću promenu u naslovu. Oni ga objavljuju pod naslovom Shqiptarët si kaukazianë, interpretimet e Prof. Dr. Kapllan Resulit (Albanci kao Kaukazijanci, interpretacije Prof. Dr Kaplana Resulia). Kako vidite, ovde su ovi Albanci skinuli masku i izašli svojom pravom namerom. Utoliko više što nigde ne pišu da je to dopis Akademika Burovića, pa ni oklen su uzeli taj dopis ne kažu.
Da ne bi ko pročitao to, a da – polazeći od naslova – prihvate da ovaj Akademik, pošto je pisao (i dokazao!) da Albanci nisu ni Iliri, niti Pelazgi, sada – u toj brazdi – tobože on izmišlja i da su Albanci poreklom kaukazijanci (!), prišili su odmah napisu koment nekakve protuhe ALIM, koji doslovno piše:
Alim@t-com.me on Thu, 10th Mar 2011 11:06
E Zeza Ulqinit ka qen gjithmon familja juj Mar kaplan Gen i keq
Naš prevod: Zlo Ulcinja bila je vaša porodica O kaplan lošeg Gena.

I eto gde ostali albanski sajtovi prenose ne verziju INTERNET NOVINA SERBSKIH, niti njihovog lista MAPO, već upravo ovu, sa sajta albanske dijaspore u Ulcinju.
Jasno je da je sve smišljeno i namerno učinjeno, a u njihovoj besomučnoj i najprljavijoj borbi, koju evo 50 godina vode otvoreno i skriveno, maskirano, protiv našeg Akademika.
Akademik Burović je još isti dan odgovorio tom Alimu onako kako to on zna, demaskirajući ga od GEN-a do genealogije.
Tim njegovim napison on se obraća i Redakciji sajta sa ovim rečima:

Redakciju sata LAJME NGA ULQINI molim da mom dopisu stavi naslov sa kojim je objavljen na sajtu INTERNET NOVINE SERBSKE, nek dodaju i moje ime kao autor tog dopisa i neka naglase odakle su ga uzeli. I – u buduće – molim ih da više ne ponove ove spičeve, koje nije pri put što ih čine (!). I onima, koji psuju i vređaju bez punog i pravog imena, tačne adrese, da ne objave komente. U suprotnom, biću prinuđen da se obratim sudu na vašu adresu.

Ovo obraćanje komentatoru i Redakciji stajalo je na tom sajtu nekoliko sati, dok to nije saznao urednik. čim je to video, skinuo je sa sajta ne samo ono što im je rekao Akademik, već i ono što je sklepao komentator, pa i sam dopis Akademika Burovića.
Jasno je da ovi Albanci ne mogu i neće da bilo što objave akademiku, prof. dr Kaplanu Buroviću bez promena i falsifikata, bez komenta sa psovkama i uvredama.
O Albanci, vašim falsifikatima, intrigama i psovkama protiv Akademika Burovića niti ste dokazali, niti ćete dokazati da ste autohtoni, Iliri i Pelazgi. Ovim vašim stavom, vašim zločinima, koje ste učinili i nastavljate da činite protiv Akademika Burovića i njegove porodice, vi ste nam samo dokazali da ste ostali divlji i nepristupačni savremenoj civilizaciji, pa i teroristi, krvoločni kriminalci. Svaka čast izuzecima i posebno onim Albancima koji su uzeli smelost da i javno, preko medija, istupe u odbranu akademika, prof. dr Kaplana Burovića, kao što je npr. Albanski istoričar Ardian Vehbiu.
Sad SAGIć