Obnavljanje starih poslovnih veza

U Berlinu je završen trodnevni sajam „Vaš prozor prema susedima“, zanimljiva privredna manifestacija organizovana u ime nemackih samostalnih preduzetnika radi njihovog lakšeg snalaženja u domacoj privredi, ali i u drugim evropskim zemljama.
Jugoslavija je imala svoj štand na zajednickom izlagackom prostoru berlinske firme BAO i cini se da je tu priliku maksimalno iskoristila.
Ekipa koju su cinile diplomate iz ekonomskog odeljenja Ambasade SRJ u Berlinu Oliver Stankovic i Dejan Zlatanovic, kao i šef predstavništva Privredne komore Jugoslavije u Diseldorfu Milanka Vucic, ostvarila je tokom ovog sajma na desetine zanimljivih kontakata sa nemackim firmama i biznismenima.
– Izuzetno je korisno to što smo prisutni na ovom sajmu. Pedesetak obavljenih poslovnih razgovora je vec dovoljan povod da se naše predstavljanje ovde smatra uspešnim – kaže za „Vesti“ gospoda Vucic.
Ona istice da naša privreda mora da bude agresivnija u svom povratku u svet posle dugih godina izolacije.
– Uveliko se potvrduje da naše pojavljivanje na ovakvim i slicnim manifestacijama pomaže u obnavljanju starih poslovnih veza i uspostavljanju novih, a mnogi Nemci to danas žele – kaže predstavnica PKJ.
Milanka Vucic je zapocela u Frankfurtu seriju susreta sa poslovnim svetom u najvažnijim nemackim centrima, a potom ce na red doci i ostali gradovi u kojima postoje jugoslovenski konzulati. U tom poduhvatu je Ambasada SRJ preuzela na sebe znacajan deo obaveza.