Novi kursevi za Rome i Romkinje

novi-kursevi-za-rome-i-romkinje

Z. M.

Predavanja i na maternjem jeziku: Aleksandar Nikolić

Obrazovna ustanova Bfi (Bildung-freude-inklusive) u Beču organizuje novi kurs za Rome koji žele da postanu trgovci. Kursevi su počeli 15. januara, ali je i dalje moguć upis.

Kurs je namenjen Romima koji žele da steknu kvalifikaciju “trgovac u maloj prodaji” (Einzelhandelskaufmann / Einzelhandelskauffrau).

Svi koji žele da pohađaju kurs moraju biti radno sposobni u starosti od 18 godina do 50 plus i stariji, kao i da su trenutno nezaposleni.

Za Modul 1 u toku je upis, a on je namenjen svima koji još nemaju nikakvo iskustvo u trgovini. U tom kursu steći će radnu praksu u jednoj prodavnici ili trgovinskom preduzeću.

Projekat finansira Ministarstvo za rad i privredu Austrije, a sprovodi se u saradnji sa Servisom za zapošljavanje AMS.

Polaznici mogu i bolje da nauče nemački

Trener u projektu je Aleksandar Nikolić koji kao Rom može na maternjem jeziku da pomogne u obuci i time olakša sticanje znanja.

Kroz kurs polaznici mogu i bolje da nauče nemački jezik, kao i sve veštine potrebne za novi posao.

“Mi tražimo motivisane Rome i Romkinje koji žele da steknu kvalifikaciju i državni ispit kao trgovac u maloj prodaji”, navodi se u pozivu.

Ko želi dodatne informacije može da se javi Nikoliću na telefon +43(0)699168-622-19.

Tokom obuke polaznici uče ekonomske osnove, prodaju, prezentaciju robe, vođenje finansija, izdavanje računa i digitalnu prodaju.

Detaljnije