Novi čovek na čelu Srpske narodne odbrane

Da bi rešila probleme u radu i predbrodla krizu najveća srpska organizacija u Americi povukala je ohrabrujući potez. Na čelo Srpske narodne odbrane izabrala je kao vršioca dužnosti predsednika Vladu Bjelopetrovića, iskusnog srpskog aktivistu iz Čikaga.

“Ovo rešenje je iznuđeno da bi se smanjile tenizije unutar SNO i organizacija okrenula rešavanju svojih glavnih problema” – javljeno nam je iz Čikaga.

Da podsetimo glavni problem je zastoju aktivnostima SNO posle prodaje zgrade Srpskog kulturnog centra, od strane doskorašnjeg predsdnika, što su pojedini članovi proglasili ilegalnom trgovinom. Problem je nastao kada su u SNO stigli računi za naplatu, za koje organizacije lane nije imala para. Čelnik organizacije dr Živojin Pavlović tražio je od članstva da sakupi novac, kako bi se dug prema državi platio.

Vlado Bjelopetrović u Srpskoj televiziji SAD

„Dato je obećanje, ali nije novac sakupljen, pa je dr Živojin Pavlović, svojim novcem platio avnas u ime SNO. A potom je bio primoran da proda zgradu Srpskog kulturnog centra, Srpskog teatra, biblioteke i diskoteke, kako bi SNO vratila dugove. To je izazvalo reakciju kod članova, koji su ga okrivili da je novac od prodaje uzeo sa sebe“ – objašnjava nam Gradimir Marković, član SNO iz Čikaga.

Na vanrednom sastanaku uprava SNO je Vladu Bjelopetrovića ubedila da bude privremeni vršilac dužnosti predsednika, uz obećanje da će SNO 13 septembra održatisvoju Godišnju skupština, na kojoj će definitivno odlučiti ko će biti izabran za novog zvaničnog predsednika.

Gospodin Vlado Bjelopetrović je jednom davno već bio predsednik SNO i članstvo u njega ima poverenje. Rođen je u Primišlje kod Slunja 1935. godine. Potomak je Daneta i Danice Bjelopetrović, čija se porodica između dva rata sa Korduna doselila u SAD.

“Vlado se školovao se u Americi. Bio je vlasnik Korporacije “Grejt lejk grafik” u Čikagu, koja je 1992. godine bila među 500 najuspešnijih u SAD . U to burno vreme devedesetih vodio je Srpski radio program i bio je od 1994. godien predsednik Srpsko-američke privredne komore”, redstavlja ga Gradimir Marković.

Bjelopetrović je već decenijama član Srpske narodne odbrane, član Kongresa srpskog ujedinjenja, član Srpske bratske pomoći, predsednik Srpskog kulturnog kluba “Sveti Sava”, vernik Srpske pravoslavne crkve, član uprave Eparhije severno-američke SPC, predsednik Saveta Američko-kanadske eaprhije, član Saveza pravoslavnih crkava Amerike (IOCC).

Ujedno je i član Privredne komore SAD, ali i aktivista Centra „Veritas“ za prikupljanje dokumentacije i informacija o ratu u bivšoj Jugoslaviji.

Srpska narodna odbrana na samrti (FOTO)

“Kao pravi srpski patriota Vlado Bjelopetović je bio angažovan u svakoj važnoj srpskoj organizaciji ili pokretu, ali i u svakom značajnom srpskom događaju u državi Ilinois i SAD”, kaže nam Slobodan Pavlović, njegov poslovni prijatelj.

Bjelopetrović je bio, na primer, direktor Srpsko-američkog muzeja u Čikagu, domaćin mladim naučnicima u manastiru Nova Gračanica kod Čikaga. Jedan je od osam sponzora Jugoslovenskog akademskog programa za studente iz SFRJ (1993. godine) i sponzor studija srpskog jezika na Univerzitetu Ilinois u Čikagu.

Sa prvom suprugom Bebom Bjelopetrović bio je više puta kum eparhijske slave SPC i domaćin slava Saveza kola srpskih sestara Amerike, koji je ona neko vreme vodila kao predsednica. Vlado je donator u mnogim srpskim humanitarnim programima. Darovao je jedno od 18 zvona za hram Svtog Save na Vračaru i 25 krava srpskim seljacima na Kordunu.

“Bjelopetrović je bio izdavač knjige o srpskom narodu za ugledne Amerikance, radi širenja istine o Srbima. Izdavač je crkvenih knjiga i liturgija namenjenih novim generacijama američkih Srba (1996.) sa naslovima “Srpsko nasleđe na Kosovu”, “Pisma poznatih Srba predsedniku Bilu Klintonu”, “Ilustrovana istorija Srba” u 13 tomova i “Razaranje srpstva u 20. veku” Veselina Đuretića”, nabraja Gradimir Marković.

Vlado Bjelopetrović kao ugledna ličnost i srpski aktivista dobitnik je Ordena Svetog Save prvpog reda , Gramate patrijarha Pavla, nagrada za visoki kvalitet dizajna štampe u Americi, nagrade „Rastko Petrović“ za najboljeg izdavača iz dijaspore Matice iseljenika Srbije i Udruženja. Nakon smrti supruge bebe oženio se durgi put Beograđankom tako da danas Vlado Bjelopetrović živi i u Čikagu i u Beogradu. Čikaški Srbi voleli da Vlado Bjelopetrović u septembru bude proglašen za stalnog predsednika Srpske narodne odbrane u SAD.

Marko Lopušina

Nastavi sa čitanjem

Izvor

Naši u sevtu
Preuzeto sa portala Nasiusvetu.com