NOSTRIFIKACIJA diploma – Diplomirane medicinske sestre i tehničari iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore

 

Sticanje prava na boravišnu dozvolu u Austriji je, između ostalog, moguće na osnovu:

  1. spajanja porodice
  2. kvalifikacije (posebno se odnosi na visoko kvalifikovane, kao i ostalu ključnu radnu snagu i deficitarni stručni kadar)

Više informacija možete pronaći na internet-stranici Savetovališta za migrante u Beču www.migrant.at.

Za dobijanje crveno-belo-crvene kartice (Rot-Weiss-Rot-Karte) je neophodno konkretno radno mesto i za to odgovarajuća kvalifikacija, kao i ispunjeni opšti uslovi za boravak. Priznavanje stručnih kvalifikacija stečenih u inostranstvu je u Austriji zakonom regulisano. To se naročito odnosi na zanimanja uređena zakonom (reglementierte Berufe). Takva zanimanja podrazumevaju određeno stručno obrazovanje, a to je i slučaj sa delatnostima iz oblasti zdravstva.

ZANIMANJA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENE NEGE

Obrazovni profil „diplomirana/i medicinska sestra/tehničar“ je najsličniji ovdašnjem zanimanju Diplomierte/r Gesundheits- und KrankenpflegerIn.

Obavljanje delatnosti iz oblasti zdravstvene nege je regulisano zakonom o zdravstvenoj nezi (GuKG). Medicinska sestra/tehničar mora da ima odgovarajuće obrazovanje stečeno u Austriji ili, ukoliko je stečeno u inostranstvu, mora biti priznato u Austriji.

Na osnovu nedavno sprovedene obrazovne reforme u oblasti zdravstvene nege, novost je da će ubuduće postojati tri zanimanja: pomoćna nega (Pflegeassistenz), stručna nega (Pflegefachassistenz) i diplomirana/i medicinska sestra/tehničar (Diplomkrankenpflege). Pri tome, obrazovanje za pomoćnu stručnu negovateljicu/negovatelja traje dve godine, kao i priprema za obavljanje samostalnih radnih zadataka, odnosno preuzimanje jednog dela zadataka koje su do sada obavljale samo diplomirane/i medicinska sestre/tehničari.

NOSTRIFIKACIJA

Prvi korak je podnošenje zahteva za nostrifikaciju u nadležnoj Pokrajinskoj upravi za zdravstvo. Uslov da se omogući nostrifikacija na nivou Diplomkrankenpflege je, da je kvalifikacija stečena u okviru redovnog školovanja na visokoj strukovnoj školi i da je u matičnoj zemlji položen državni/stručni ispit posle pripravničkog staža. www.migrant.at/  – http://www.anlaufstelle-anerkennung.at.

Obradu zahteva za nostrifikaciju i izdavanje odluke o nostrifikaciji (Bescheid) obavlja služba Pokrajinske vlade. Kontakte nadležnih službi u svim austrijskim pokrajinama možete naći na www.berufsanerkennung.at.

U Beču je to MA 40 www.wien.gv.at/gesundheit/sozialabteilung/ahs-info/nostrifikation-nichteu.html

Odlukom se propisuje teorijski i praktični deo nastave koji se putem ispita mora nadoknaditi. Pripremu za ispite nude nostrifikacioni kursevi u školama za zdravstvenu negu i ti kursevi se plaćaju. Na primer, u Beču su to: www.vinzentinum-wien.at/index_html?id=64 I http://www.wienkav.at/kav/ausbildung/allgemein/akh/ZeigeText.asp?ID=37548

Prvenstveno na šta treba skrenuti pažnju je da je za uspešno pohađanje nostrifikacionog kursaneophodno dobro poznanje nemačkog jezika, jer  se ispiti polažu usmeno pred komisijom.

Posle prijema u jednu od škola se može podneti zahtev za izdavanje boravišne dozvole za učenike (Aufenthaltsbewilligung – SchülerIn – “školska viza”) koja omogućava ograničeno pravo rada u Austriji. www.wien.gv.at/amtshelfer/dokumente/aufenthalt/aufenthaltsbewilligung/bescheinigungen/schueler.html

Odluka o nostrifikaciji po pravilu sadrži i pasus koji ukazuje na mogućnost zaposlenja u oblasti pomoćne nege (Pflegeassistenz) i to u trajanju od najduže dve godine od datuma izdavanja odluke. Zasnivanje radnog odnosa u oblasti pomoćne nege je moguće samo ukoliko osoba ima pravo rada u smislu zakona o zapošljavanju stranaca.

Ukoliko postoji konrektno radno mesto, osoba koja poseduje “školsku vizu” može da radi deset sati (ubuduće 20 sati) sedmično. Za to je potrebno da budući poslodavac podnese zahtev za izdavanje dozvole za zapošljavanje (Beschäftigungsbewilligung) u nadležnom AMS-u.

U slučaju da nostrifikacija nije moguća, razmotrite mogućnost podnošenja zahteva za priznavanje diplome na nivou stručne nege – Pflegefachassistenz (uslov je da je kvalifikacija stečena u okviru redovnog školovanja i da je položen stručni ispit).

CRVENO-BELO-CRVENA KARTICA (Rot-Weiss-Rot Karte)

Diploma je nostrifikovana tek pošto su uspešno položeni svi propisani ispiti i obavljena praksa. Time se stiče zvanje Diplomierte/r KrankenpflegerIn. Sa nostrifikovanom diplomom je moguće tražiti poslodavca u Austriji i nakon toga se može podneti zahtev za izdavanje RWR karte za deficitarna zanimanja, odnosno za ostalu ključnu radnu snagu (sonstige Schlüsselkräfte). RWR kartom se ostvaruje pravo naseljavanja i rada. Dalje informacije o mogućnostima naseljavanja možete naći na zajedničkom portalu Ministarstva rada i Ministarstva unutrašnjih poslova www.migration.gv.at.

S obzirom da se zakonska regulativa često menja, preporučujemo da pravovremeno konktaktirate nadležne ustanove ili savetodavne službe.

Medijski sektor

OSSI Beč