Nikola Drenovac (1907—1996)

**

NIKOLA DRENOVAC
(Ruma, 17.12.1907 — Beograd, 12.07.1996)

Nikola Drenovac, sveštenik, književnik i prevodilac, rođen je u Rumi 17. decembra 1907. godine, od oca Vasilija Drenovca, rumskog ćurčije i majke Jelene, rođene Petrović. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Rumi a Bogosloviju u Sremskim Karlovcima 1929. godine. Bio je sveštenik do 1938. godine kada je emi­gri­rao u SAD gde je uređivao srpski list u Pittsburgh-u sve do povratka u domovinu 1947. Zbog aktivnog učešća u naprednom pokretu Srba u SAD, isključen je iz Crkve. Po završetku Drugog Svetskog rata radio je kao urednik “Slobodne reči”, “Prosvete” i Literarne redakcije Radio Beograda, na kom položaju je 1964. godine i penzionisan.

Književnim radom bavio se od 1924. saražujući u “Književnom jugu” i “Stožeru” u kojima su objavljivali srpski avangardisti. Sa prvim pesmama javio se još kao đak Realne gimnazije u Rumi, a prve pesme je objavio kao đak Karlovačke bogoslovije u beogradskom “Vencu”, zagrebačkoj “Mladosti” i subotičkom “Književnom severu”. Sarađivao je sa brojnim časopisima i listovima.

Pored pisanja za odrasle “s velikim interesovanjem je pratio dečji život i pisao za decu s puno ljubavi i poštovanja”.

Umro je 12. juna 1996. godine u Beogradu. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Knjige pesama

 • “Lice u lice”, Naklada Antuna Rota, Osijek, 1935
 • “Rođendan”
 • “Vragolije”
 • “Đaci veseljaci”
 • “Vesele majstorije za decu i starije”
 • “Čudna čuda”
 • “Dobar dan radosti”
 • “Tamo amo po svetu”
 • “Dva rovinjska kapetana” (objavljena sa Draganom Lukićem)
 • “Nezvani gost”
 • “Vetar i vlati”
 • “Oteto od života”
 • “Jevanđelje po meni”, Matica srpska, 1955 (poema)
 • “Pukotina”, 1956 (roman)
 • “Ukus života” (zbirka pripovedaka)
 • “Od oltara do revolucionara”
 • “Pisci govore”, Grafos, Beograd, 1964

“Nikola Drenovac je pesnik jasne misli, darovite invencije, liričar nežnih osećanja i vedrog pogleda na život i detinjstvo. Takva ličnost imponuje dečjoj prirodi i zato će reči ovih pesama umeti da se utkaju u osećanja mladih, veoma osetljivih na iskrenost i neposrednost literarnog kazivanja…”