Na Vrbicu svi su deca


Jeste Vrbica dečji radosni praznik, ali i babe, dede, mame i tate vole ovaj praznik, jer se svako od njih "preseli" u detinjstvo, razbude se sećanja, pa sve bude – kao pre.Original Article