Ministarka pravde: Pooštravanje kazni za nasilje u porodici

ministarka-pravde:-poostravanje-kazni-za-nasilje-u-porodici
Ministarka pravde: Pooštravanje kazni za nasilje u porodici

Ministarka pravde Maja Popović izjavila je da je za osnovni oblik krivičnog dela nasilje u porodici predloženo da se pooštri  kazna zatvora od šest meseci do pet godina umesto sadašnje od tri meseca do tri godine, a da se za sve oblike krivičnih dela silovanje, obljuba nad nemoćnim licem i detetom, može izreći i kazna doživotnog zatvora.

Popović je za današnje „Večernje novosti“ izjavila da je predloženo pooštravanje i propisivanje kazne zatvora u rasponu od jedne do deset godina za krivično delo nasilje u porodici koje je izvršeno korišćenjem oružja, opasnog oruđa ili drugog sredstva koje je podobno da telo teško povredi ili teško naruši zdravlje.

Sada je propisana kazna zatvora u rasponu od šest meseci do pet godina, dodala je Popović.

„Ako je izvršenjem nekog od ovih oblika krivičnog dela Nasilje u porodici nastupila teška telesna povreda ili teško narušavanje zdravlja ili je učinjeno prema maloletnom licu, predloženo je da bude propisana kazna zatvora od tri do 12 godina. Sada je za ovaj oblik krivičnog dela propisana kazna zatvora u rasponu od dve do deset godina“, rekla je Popović.

Kada je reč o grupi krivičnih dela protiv polne slobode, ministrka je izjavila da je predloženo da se za sve oblike krivičnih dela – silovanje, obljuba nad nemoćnim licem i detetom može izreći kazna doživotnog zatvora.

„Za osnovni oblik krivičnog dela Nedozvoljene polne radnje predloženo je da se učinilac kazni isključivo kaznom zatvora do tri godine umesto novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine“, rekla je Popović.

Govoreći o nasilju u školama, ukazala je da će u cilju pojačane krivično-pravne zaštite prosvetnih radnika biti propisano posebno krivično delo kojim će se sankcionisati napad na zaposlene u obrazovanju.

Post Views: 42

Originalni tekst