Lakše do srpskog državljanstva

lakse-do-srpskog-drzavljanstva
Lakše do srpskog državljanstva

Vesti online

Novi Zakon donosi olakšice

Prvog aprila ove godine u Nemačkoj stupa na snagu novi Zakon o državljanstvu koji sa sobom donosi brojne olakšice u načinu dobijanja nemačkog državljanstva uz jednu bitnu promenu, a to je mogućnost dvojnog državljanstva.

S obzirom da je ovih dana aktuelna tema stupanje na snagu novog Zakona, te brojne nedoumice i pitanja koja naši ljudi postavljaju, upitali smo pravnika Lazara Ždera koji u Nemačkoj već pruža usluge pravnog servisa našim ljudima preko advokatske kancelarije u Bad Homburgu, Antunović, Kurth, Rathmann, ali i advokata u Srbiji Aleksandru Mladenović da detaljnije pojasne novi zakon.

Kakve promene donosi novi Zakon o državljanstvu Nemačke i šta to znači za srpske državljane koji se nalaze na teritoriji Nemačke?

Lazar Ždero: Pre svega, država Nemačka donela je jedan moderan zakon o državljanstvu koji predviđa olakšane uslove za dobijanje nemačkog državljanstva. Bitne olakšice su te da zahtev za prijem u nemačko državljanstvo iseljenici mogu zahtevati nakon pet godina boravka u Nemačkoj, umesto dosadašnjih osam godina. Deca rođena u Nemačkoj dobijaće državljanstvo po automatizmu ukoliko im roditelji u zemlji žive minimum pet godina, a isto će važiti i za decu izbeglica. Takođe, generacije koje su se pedesetih iseljavale u Zapadnu Nemačku neće morati da polažu jezički test već će biti dovoljno da znaju da se sporazumevaju na nemačkom jeziku. S obzirom da će primena zakona otpočeti prvog aprila, konkretnu proceduru za sticanje nemačkog državljanstva kao i odgovore na druga sporna pitanja srpski državljani moći će da saznaju putem našeg sajta, ili direktno od mene i advokata Claudie Antunović, osnivača i kooperanta u Antunović, Kurth i Rathmann.

Pravnik Lazar Ždero

Koje promene novi zakon o državljanstvu donosi za naše državljane koji već imaju nemačko državljanstvo?

Lazar Ždero: Dvojno državljanstvo su do sada mogli da dobiju samo državljani zemalja članica Evropske unije i državljani Švajcarske. Od prvog aprila naši ljudi moći će da apliciraju za nemačko državljanstvo, a da ne moraju, što je do sada bio uslov, da traže otpust iz srpskog državljanstva. Novi zakon u Nemačkoj donosi još jednu mogućnost za iseljenike iz Srbije, a to je da će lica koja su tražila otpust iz srpskog državljanstva moći ponovo da steknu srpsko državljanstvo.

Koja je procedura za vraćanje srpskog državljanstva, odnosno za dobijanje dvojnog državljanstva Nemačke i Srbije?

Advokat Aleksandra Mladenović: U Srbiji lica koja su otpuštena iz državljanstva Republike Srbije i koja su stekla državljanstva nekih drugih zemalja kao i lica kojima je na zahtev roditelja prestalo državljanstvo Republike Srbije otpustom ili odricanjem, mogu ponovo steći državljanstvo Republike Srbije pokretanjem postupka za ponovno sticanje državljanstva.

U konkretnom slučaju Srbi koji su prilikom dobijanja nemačkog državljanstva dobili otpust iz državljanstva mogu ponovo steći srpsko državljanstvo. Dakle, jako je bitno da naši ljudi znaju da je vraćanje srpskog državljanstva u ovom postupku moguće samo ako je rađen otpust iz našeg državljanstva, dok je kod odricanja od srpskog državljanstva drugačija situacija. Lica koja su se odrekla srpskog državljanstva nemaju pravo na vraćanje srpskog državljanstva. Punoletna deca naših iseljenika koji su se odrekli srpskog državljanstva imaće mogućnost da podnesu zahtev za vraćanje u slučaju da su bili maloletni u momentu davanja izjave o odricanju roditelja.

Advokat Aleksandra Mladenović

Ko odlučuje o zahtevima za vraćanje državljanstva Srbije?

Advokat Aleksandra Mladenović: O zahtevu za vraćanje državljanstva odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Nakon toga vršiće se upis u matične knjige rođenih, od kog momenta će naši državljani moći da uđu u postupak dobijanja ličnih dokumenata i putne isprave. Ono što je bitna stvar koju naši ljudi treba da znaju jeste da sav postupak može da se sprovede u Nemačkoj, uz prikupljanje i pripremu dokumentacije koju zakoni u Srbiji predviđaju.

Kakva su predviđanja u pogledu broja naših državljana koji će želeti povrat našeg državljanstva?

Lazar Ždero: Predviđanja su da će većina naših ljudi tražiti nazad srpsko državljanstvo i smatram da je jako važno da se što pre otpočne sa postupkom prikupljanja dokumentacije i predaje zahteva.

Detaljnije