Kulturni centar HITNO

FUNKCIONERI MINISTARSTVA ZA DIJASPORU RAZGOVARALI SA NAŠIM LJUDIMA U BEčU

KULTURNI CENTAR – HITNO!

• Otvaranje kulturno-informativnog centra u austrijskoj prestonici – hitan zadatak • Lični napadi umesto konkretnih problema

Zamenik ministra za dijasporu Srbije Aleksandar čotrić i pomoćnik ministra Miodrag Jakšić završili su turneju po zapadnoevropskim zemljama razgovorom sa dijasporom u Beču.
U prostorijama konzularnog odeljenja Am
basade SCG u Beču oni su informisali predstavnike srpskih saveza, zajednica, klubova i naše građane o planiranim aktivnostima novoosnovanog Ministarstva za dijasporu Republike Srbije.
Predstavljajući goste ambasador SCG u Austriji Mihajlo Kovač je kazao da je posle više godina država smogla snage i osnovala je Ministarstvo za dijasporu, čime je pokazala da želi tešnju vezu sa svojim ljudima izvan zemlje.

PRIBLIŽITI DIJASPORU

čotrić je u svom izlaganju naglasio da je prioritet ministarstva, koje postoji tek tri meseca, da najpre utvrdi pravo stanje dijaspore, i definisanje iste. On je objasnio da su za Ministarstvo dijaspora ne samo državljani Srbije, već i oni Srbi koji žive u susedstvu, ali i oni u tako reći trećim zemljama.
Cilj Ministarstva je, kako je dodao, da približi maticu dijaspori, ali je dodao da će se problemi dijaspore morati rešavati u trouglu matica, dijaspora i zemlja domaćin.
Takođe, on je ukazao da Srbija mora pod hitno nešto da preduzme kako ne bi gubila svoje građane, navodeći kao primer da je prošle godine samo u Austriji 15.000 državljana SCG uzelo austrijski pasoš, što je ocenio alarmantnim znakom.
Jakšić je ukazao da je u toku donošenje zakona o dijaspori, u koji će biti uneti svi važni predlozi i informacije koje su dobili tokom višednevne posete više evropskih zemalja. Isto tako on je naglasio da je Ministarstvo za dijasporu predložilo reformu i izmenu zakona o služenju vojske, u koji treba da se unese olakšica za naše koji žive izvan zemlje, kao što je, na primer skraćenje vojne obuke za dijasporu, ili mogućnost otkupa vojnog roka.

PARE I LOBI

Što se tiče Austrije Jakšić je naglasio da, kao i u drugim zemljama, i u Beču mora pod hitno da se otvori kulturno-informativni centar, te da će njegovo ministarstvo raditi na tome u saradnji sa Ambasadom SCG u Beču.
U naknadnoj diskusiji bilo je dosta polemike ali i nekih konkretnih zahteva.
Tako je predloženo da se uvede mogućnost glasanja putem pošte, ili da se u budućem zakonu o državljanstvu, koji treba da ubrza put do našeg pasoša, obavezno insistira na poznavanju srpskog jezika.
Isto tako zatraženo je da se malo više poradi na stvaranju srpskih lobija po svetu.
Postavljeno je i pitanje šta se dogodilo sa 7 miliona nemačkih maraka, koje su naši građani širom sveta tokom 1999. godine prikupili i uplatili na račun Saveta dijaspore u zemlji, uz ocenu da se to mora rešiti, kako bi se vratilo poverenje.
Predloženo je da novoosnovano ministarstvo pokuša da radi na tome da Austrija Srbima da status manjine, jer je u toku rad na reformi austrijskog ustava.
Isto tako naglašena je i potreba jačanja dopunske nastave, koja je u Austriji zapostavljena i u rukama austrijskih vlasti, koje ne pokazuju razumevanje za zasebne potrebe dece iz Srbije, Bosne ili drugih bivših jugoslovenskih republika, već sve stavljaju u isti „džak“

Na kraju skup je skrenuo sa teme i predstavnici Zajednice srpskih klubova u Beču pokušali su da pred gostima iz Beograda napadnu ambasadora Kovača, zbog njegovog stava prema toj ustanovi. Krijući se iza tvrdnje da predstavljaju veliki broj naših građana u Beču, iako to nisu uspeli da dokažu prilikom registracije građana za predstojeće izbore, oni su nastavili sa svojim ličnim ratom protiv diplomatskog kora SCG, što je izazvalo negodovanje prisutnih.