KONZULARNI DAN U LAS VEGASU, NEVADA

Obaveštavamo da će predstavnik Generalnog konzulata prisustvovati liturgiji srpske pravoslavne crkve Sveti Simeon Mirotočivi 08. decembra 2019.godine (3950 S. Jones Blvd., Las Vegas, NV 89103).


Predstavnik Generalnog konzulata će posle liturgije sa zadovoljstvom biti spreman da se sretne sa zainteresovanim licima koja budu imala pitanja iz konzularne nadležnosti.


Napominjemo da će ovom prilikom biti moguće da se potpišu i overe ovlašćenja, posebno ona koja se odnose na nasledna prava i nekretnine u Srbiji. Za overu datih ovlašćenja u propisanoj formi je neophodno da se tekst ovlašćenja unapred dostavi u Word formatu, napisan na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, na e-mail Generalnog konzulata (info@scgchicago.org). Istovremeno je neophodno dostaviti i kopiju važećeg identifikacionog dokumenta (važeći pasoš R.Srbije). Ukoliko davalac ovlašćenja nema važeći pasoš R.Srbije, neophodno je dostaviti kopiju američkog važećeg identifikacionog dokumenta (pasoš, zelena karta ili vozačka dozvola). Po prijemu e-mail-a sa navedenim dokumentima, Generalni konzulat će dostaviti uputstvo u vezi sa plaćanjem konzularne takse. Naglašavamo da se overa dokumenata neće moći realizovati na licu mesta ukoliko prethodno nisu dostavljena na gore opisani način. Inače, dodatne informacije u vezi sa overom dokumenata se mogu naći na sajtu Generalnog konzulata (www.chicago.mfa.gov.rs)

Pozivamo državljane Republike Srbije u Nevadi da iskoriste ovu priliku i overe potrebna dokumenta ili se sretnu sa konzulom.

Molimo da ovu informaciju o Konzularnom danu u Nevadi podelite sa rođacima i prijateljima.

Original Article