Konferencija Srba iz regiona

Na Konferenciji Srba okupljenih u Novom Sadu predstavnici iz Crne Gore i Mađarske su razmenili svoja iskustva u oblasti zagarantovanih prava nacionalnih manjina.

Prema rečima predstavnika Srba u mađarskom parlamentu, Ljubomira Aleksova, srpska nacionalna zajednica ostvaruje punu kulturnu autonomiju u Mađarskoj.

„Imamo pravo na kulturnu i obrazovnu autonomiju U zadnjih nekoliko godina smo preuzeli sve vitalne institucije koje su važne za opstanak srpskog naroda u Mađarskoj. Prvenstveno se radi o školama ipred školskim ustanovama, koje su u najvećem delu prešle u rukovanje srpske zajednice. Imamo svoje kulturne institucije, naučne institute…akle, pružila nam se mogućnost da uzmemo svoju sudbinu u svoje ruke”, kaže Ljubomir Aleksov, predstavnik Srba u mađarskom parlamentu.

U Crnoj Gori u upotrebi je crnogorski službeni jezik, što srpsku nacionalnu zajednicu, koja čini trećinu stanovništva, izjednačava sa ostalim zajednicama od kojih neke čine jedan procenat u odnosu na broj ukupnih stanovnika

„Mi tražimo ravnomernu zastupljenost, što je crnogorskim ustavom zagarantovano, što se jednostavno ne poštuje. Ne poštuje se ni to da je ćirilično pismo ravnopravno sa latiničnim pismom. Ćirilično pismo ne postoji više u toj državnoj komunikaciji u Crnoj Gori i sve se sprovodi na latiničnom pismu”, kaže Momčilo Vuksanović, predsednik Srpskog nacionalnog vijeća Crne Gore.

Prema rečima predsednika Matice srpske Dragana Stanića, koji je pozdravio prisutne iz Republike Srpske i ostalih delova regiona, potrebno je zalagati se za dijalog i upotrebiti sva građanska sredstva za, kako je rekao, odbranu identiteta i opstanak Srba u regionu.