Kakve su prednosti a kakvi rizici kod štednje za stare dane

Polisa za mirnu starost

Štednja za starost putem polise za starosno zbrinjavanje ( Vorsorgepolice ) je nešto što se može preporučiti – ali ne svima. Onaj ko više ne sme da uplaćuje u „stub 3a“ ( Säule 3a ), mora da računa na poprilične gubitke.
Obično kada na proleće stigne porez, mnogi pomisle: „eh, da sam mislio na “ 3 a Säule “ , mogao bih sad dobru sumu da odbijem od poreza“. Za to postoji mogućnost još postoji: ko želi da uštedi na porezu za 2006, trebao bi najkasnije do kraja ove godine da uplati u tzv. vezano starosno zbrinjavanje ( gebundene Altersvorsorge ).
Inače, švajcarski sistem za zbrinjavanje penzionera bazira se na tzv. principu „tri
stuba“ ( drei-Säulen-Prinzip ):
AHV (1. stub) i zbrinjavanje zanimanja “ berufliće Vorsorge “ (2. stub) trebalo bi da zajedno siguraju jedan uobičajeni standard života. Ova dva obavezna stuba mogu da se dopune kroz treći stub – privatno zbrinjavanje.
– Kod trećeg stuba razlikujemo vezano zbrinjavanje (3a stub) i slobodno zbrinjavanje (stub 3b). Vezano zbrinjavanje – za razliku od slobodnog – otvoreno je samo za
osobe sa AHV -obavezujućom zaradom. Ko svojevoljno da otkaz na posao ili mora sam da da otkaz, za njega je 3a stub nedostupan.

Jedan od najvažnijih argumenata za 3a stub je prednost kod poreza. Zaposleni, koji pripadaju jednoj penzionoj kasi, smeju trenutno maksimalno 6.192 franaka godišnje da uplate u “ gebundene Vorsorge „. Za radnike i privatnike bez penzione kase ta suma iznosi 20 procenata od zarade – a maksimalno 30.960 franaka. Godišnje uplate mogu kod obračunavanja poreza da se u potpunosti odbiju od primanja.
Ovde treba napomenuti da, što se uštede u porezu tiče, razlike postoje od kantona do kantona.